Zo Bereiden Top Traders Zich Voor op de Volgende Bitcoin Halving – De Effecten op de Crypto Markt en Wereldeconomie

Sander Overmars
| 8 min read

Bitcoin

De Bitcoin halving, een integraal onderdeel van het protocol sinds de introductie van Bitcoin in 2009, is een bewuste beslissing geweest van Satoshi Nakamoto. De coin kent een bovengrens van 21 miljoen Bitcoin waarmee Bitcoin wordt gemined. Deelnemers worden beloond voor het verifiëren van transacties. De halving, die ongeveer elke vier jaar of elke 210.000 blokken plaatsvindt, halveert de beloning per nieuw blok (momenteel 6,25 Bitcoin). Hierdoor wordt de aanmaak van nieuwe Bitcoins geleidelijk vertraagd totdat de bovengrens in 2140 wordt bereikt. Zo is Bitcoin een van de beste cryptomunten op lange termijn.

De laatste drie halvingen vonden plaats op 28 januari 2012, 9 juli 2016 en 11 mei 2020. De vierde halving staat gepland voor 19 april 2024. Hoewel deze gebeurtenissen op korte termijn uiteraard de interesse van de markt trekken, hangt de impact van zulke halvingen op lange termijn af van factoren zoals de marktvraag en algemene economische omstandigheden. Dit artikel zal kijken naar de impact van de Bitcoin Halving op de crypto markt en onderzoekt de verbanden met het wereldwijde financiële landschap. Door het potentieel en de risico’s van Bitcoin te beoordelen, willen we licht werpen op de veranderende rol van Bitcoin als opkomende beleggingsoptie.

Bitcoin Halving Invloed op de Cryptomarkt

Investeerder

Terugkijkend op de halvingen in het verleden is het belangrijk voor beleggers om geduldig te zijn en hebzucht te vermijden. Hoewel Bitcoin na elke halving een nieuwe all-time high bereikt, wordt de tijd totdat dit bereikt steeds langer. Na de eerste halving duurde het bijvoorbeeld 371 dagen voordat Bitcoin een all-time high bereikte met een vermenigvuldiger van 100x. De volgende halving duurden 525 dagen met een vermenigvuldigingsfactor van 29x en 546 dagen met een vermenigvuldigingsfactor van 7x, zoals de volgende grafiek laat zien.

De groei van het aantal crypto wallet adressen sinds de lancering van Bitcoin is opmerkelijk. Er zijn meer dan 50 miljoen wallets met een saldo en meer dan 1 miljoen wallets hebben meer dan 1 Bitcoin. Het aantal wallets met een saldo van meer dan 100 of 1.000 bitcoins is echter gedaald sinds de laatste halving.

Trader

Het is duidelijk dat de handelsactiviteit toeneemt in de aanloop naar de vierde halving. Het gemiddelde dagelijkse handelsvolume van ongeveer USD 25 miljard duidt momenteel op een actieve markt. Echter ligt het nog steeds onder het niveau van de laatste bullmarkt. Terwijl het handelsvolume sinds de laatste dalende markt geleidelijk toeneemt, blijft de Bitcoin koers dicht bij zijn all-time high. Er wordt verwacht dat de spanning rondom de komende halving en de toenemende adoptie van cryptocurrencies op de markt de handelsactiviteit verder zullen stimuleren. Dit zal leiden tot vorderingen van het ecosysteem en nieuwe gebruikersactiviteit genereren. In het verleden stabiliseerde het aantal actieve Bitcoin-adressen zich voor elke halving en steeg daarna sterk. Deze keer ligt de focus op Layer 2 (L2) van BTC en er wordt verwacht dat veel gerelateerde projecten zullen worden gelanceerd die mogelijk zullen bijdragen aan een nieuwe golf van een toenemend aantal gebruikers.

Exchange holdings hebben een nieuw dieptepunt bereikt sinds de laatste halving en staan momenteel op 2,31 miljoen Bitcoin (11,02% van het totale aanbod). Dit geeft aan dat de verkoopdruk aan het afnemen is in de aanloop naar de volgende halving.

Miner


Voor elke halving hebben veel miners vaak te maken met problemen, zoals blijkt uit de snelle daling van Bitcoin saldo’s in hun wallets. De volgende halving, die wordt verwacht in april 2024, zal een trend voortzetten die begon in het vierde kwartaal van 2023. Miners verkochten toen continu Bitcoin, waardoor de huidige voorraad het hoogste niveau bereikte sinds juni 2021. Ondanks de verlagingen van de blok beloningen zijn de inkomsten van miners sterk afhankelijk van de ontwikkeling van de Bitcoin koers. Deze inkomsten hebben miners aanzienlijk zien herstellen dankzij de stijging van de Bitcoin koers  sinds de laatste dalende markt.

Bitcoin halving – Inzichten in de wereldwijde financiële dynamiek

Outperformance van Bitcoin onder de belangrijkste beleggingscategorieën

De historische rendementen per beleggingscategorie van 2012 tot 2023 in de grafiek hieronder laten zien dat Bitcoin in 9 van de 12 jaar de best presterende beleggingscategorie was. Ondanks deze outperformance komt er echter een interessant patroon naar voren: Bitcoin is telkens de slechtst presterende beleggingscategorie in het tweede jaar na de halving (bijv. 2014, 2018 en 2022). Dit benadrukt de complexe dynamiek van de prestaties van Bitcoin in het bredere financiële landschap.

Sterke correlatie van Bitcoin met de S&P

Over een periode van een jaar heeft Bitcoin een hoge correlatie (0,85) met de S&P 500. Aan de andere kant is de correlatie met de Amerikaanse dollar en de prijs van ruwe olie licht negatief (zie hieronder). Eind 2023 en begin 2024 is de voortschrijdende correlatie van 90 dagen tussen Bitcoin en belangrijke beleggingscategorieën zoals goud, S&P 500 en kernobligaties gestegen tot bijna 1,0. Deze waarde duidt op een nauwere relatie.

Lagere volatiliteit van de Bitcoin koers


Ondanks de volatiliteit in het verleden, laat de op jaarbasis berekende volatiliteit van Bitcoin een duidelijke neerwaartse trend zien voor dit jaar. Deze trend is waarschijnlijk het gevolg van de toenemende adoptie van Bitcoin door institutionele beleggers. Deze grotere adoptie leidt namelijk tot een hogere marktefficiëntie en dus een lagere volatiliteit, zoals de grafiek laat zien. Deze veranderende volatiliteit van Bitcoin, waarin de koers dus een stuk stabieler is, maakt het een betere en sterkere belegging in vergelijking met traditionele aandelen en vastrentende waarden.

Bitcoin ETF’s registreren sterke netto-instroom

Sinds de lancering van Bitcoin spot ETF’s op Amerikaanse beurzen op 11 januari 2024 hebben de tien gelanceerde Bitcoin ETF’s gezamenlijk een opmerkelijke netto-instroom gekend van meer dan USD 4,87 miljard. Dit bedrag was opgehaald in minder dan een maand tijd. Eén uitzondering was echter Grayscale’s GBTC, dat in deze periode een consistente uitstroom zag. Zoals geïllustreerd in de grafieken hieronder, laten andere Bitcoin ETF’s, met uitzondering van Grayscale, juist een consistente instroom zien. De uitschieters hierin zijn iShares Bitcoin Trust (IBIT) van BlackRock en Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) van Fidelity.

BTC-bezit wordt geleidelijk gedecentraliseerd


In totaal is nu ongeveer 30% van de gehele Bitcoin-voorraad geïdentificeerd. Dit omvat exchanges zoals Binance, Bitfinex en Coinbase, die samen meer dan 1,8 miljoen BTC bezitten. Dit is goed voor meer dan 8,8% van de totale Bitcoin-voorraad. Openbare bedrijven bezitten in totaal ongeveer 385.000 BTC, waarbij MicroStrategy 190.000 BTC bezit. Dit komt neer op 0,9% van de Bitcoin-voorraad. Institutionele fondsen hebben ook een grote hoeveelheid BTC in bezit, met in totaal meer dan 850.000 BTC.  Grayscale Bitcoin Trust is hierin de grootste holder met meer dan 450.000 BTC.

Institutionele fondsen richten zich steeds meer op cryptocurrencies


Derivaten zijn een belangrijk instrument voor zowel investeerders als analisten als het gaat om crypto exposure en hedging. Hoewel de markt de afgelopen jaren werd gedomineerd door futures, is er sinds het tweede kwartaal van 2023 een duidelijke verschuiving waarneembaar. De toename van openstaande opties, die verder gaan dan die van futures,  is een teken van een veranderend landschap. De halving en de toenemende adoptie van cryptocurrencies zijn de redenen achter deze verwachte positieve ontwikkeling van de activiteit op de derivatenmarkt. Het zal niet alleen gevolgen hebben voor particuliere beleggers maar ook voor institutionele fondsen.

Optimaliseren van portfolio met Bitcoin- allocatie

Het onderzoeksteam van CoinEx voerde een backtest uit waarin de prestaties van een traditionele 60/40 wallet werden vergeleken met verschillende scenario’s voor de allocatie van Bitcoin. De resultaten lieten zien dat de toevoeging van Bitcoin, zelfs als het een laag percentage was,  niet alleen de aandelen curve aanzienlijk zou verbeteren, maar ook invloed had op het risico gecorrigeerde rendement van de wallet. De gedetailleerde analyse staat in de volgende tabel. Risicospreiding is de sleutel tot een effectief crypto portfolio. De backtest resultaten laten dus zien dat zelfs een toewijzing van maar 1% aan Bitcoin het voor risico gecorrigeerde rendement of de Sharpe-ratio van de wallet kan verbeteren. Een toewijzing van 5% aan Bitcoin leidt tot een verdere verbetering van de Sharpe Ratio. Echter is het effect op de volatiliteit van de wallet of de maximale drawdown maar beperkt.

Cryptoregulering wordt geformaliseerd

Landen over de hele wereld hebben verschillende reguleringen ten opzichte van cryptocurrencies, waaronder Bitcoin. Sommige landen, zoals de VS, Canada en Brazilië, behandelen cryptocurrencies als wettig betaalmiddel. Zo bieden zij een sterk regelgevend beleid dat meer transparantie en bescherming biedt aan investeerders. Daarentegen hebben landen als Iran en Rusland enkele beperkingen opgelegd aan cryptocurrencies. In Azië heeft Hongkong de afgelopen jaren een crypto vriendelijk beleid en regelgeving geïntroduceerd, wat suggereert dat de erkenning van cryptocurrencies door de overheid op dit gebied geleidelijk aan het toenemen zijn.

Conclusie


De impact van Bitcoin op de wereldwijde cryptocurrency en financiële markten is dus diepgaand en complex. Historische analyses laten zien dat halvingen herhaaldelijk de aandacht van de markt trekt en zo de Bitcoin koers naar nieuwe hoogtes stuwt. De veranderende aard van het crypto landschap wordt echter weerspiegeld in de waargenomen vertraging in het tempo en de vermenigvuldigingsfactor van Bitcoin die volgen na een halving. De toename van het aantal wallets met saldo en de afname van het aantal wallets duiden op een bredere adoptie van cryptocurrencies. Hierbij dienen halvings als katalysator voor nieuwe verhalen, een grotere betrokkenheid van gebruikers en het initiëren van gerelateerde projecten. Dit alles draagt bij aan de voortdurende groei van het Bitcoin-ecosysteem.

Deze dynamische omgeving weerspiegelt de verbetering en uitbreiding van de crypto markt. De prestatie van Bitcoin op de wereldwijde financiële markten is nauw verbonden met de wereldwijde liquiditeit. Bovendien vertoont het een opmerkelijke correlatie met andere beleggingscategorieën en wordt het steeds meer geaccepteerd door institutionele beleggers. Ondanks obstakels op het gebied van regelgeving krijgt Bitcoin steeds meer erkenning en investeringen van institutionele fondsen. Hierdoor is het een legitieme en invloedrijke speler aan het worden in het financiële landschap. De afnemende volatiliteit van Bitcoin benadrukt daarnaast zijn rol als een transformerende kracht die zowel de cryptocurrency als de wereldwijde financiële wereld vormgeeft.