Algemene Voorwaarden

Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden ("Overeenkomst") bepalen de voorwaarden waaronder u de CryptoNews (de "Site") en / of de daarin aangeboden diensten kunt gebruiken. Door de Site te bezoeken of te gebruiken en elke dienst die wordt aangeboden via de Site (de "Service"), vertegenwoordigt u, garandeert en onderneemt u dat u de voorwaarden van deze Overeenkomst hebt gelezen, begrepen en ermee instemt gebonden te zijn, waardoor ze bindend worden overeenkomst tussen u en ons, ongeacht of u een geregistreerde gebruiker van onze Site bent.

Deze Overeenkomst is van toepassing op elke bezoeker, gebruiker en anderen die toegang hebben tot de Site en/of Dienst ("Gebruiker(s)") of deze gebruiken.

Gegevensbescherming

De bescherming van uw persoonlijke gegevens is erg belangrijk voor ons. Daarom nemen we gepaste maatregelen om de persoonlijke informatie van Gebruikers die door ons worden verzameld, opgeslagen of gebruikt te beschermen. Lees voordat u instemt met deze Overeenkomst ons Privacybeleid om te begrijpen hoe uw persoonlijke informatie wordt behandeld bij het gebruik van onze internetdiensten, welk privacybeleid hierbij door verwijzing in deze Overeenkomst wordt opgenomen.

Eigendomsrechten

Alle inhoud die door CryptoNews op de site wordt gepubliceerd (met uitzondering van door gebruikers ingezonden inhoud), inclusief maar niet beperkt tot afbeeldingen, foto’s, afbeeldingen, animaties, video’s, audio en tekst (de ‘Site Content’) zijn eigendom van CryptoNews en / of haar licentiegevers en wordt beschermd door auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten. U erkent hierbij dat door het gebruik van de Site en enige Service u geen rechten op de Site-inhoud of een deel daarvan verkrijgt. Het kopiëren en / of wijzigen van alle of een deel van de inhoud van de site, met name voor commercieel of advertentiegebruik, vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van CryptoNews. Het maken of wijzigen van kopieën (opgeslagen of afgedrukt) van meningen, recensies of andere verklaringen voor persoonlijk en niet commercieel gebruik is toegestaan ​​op voorwaarde dat legenda’s of andere verwijzingen niet worden vervalst of vervalst. Enig ander kopiëren, wijzigen, verspreiden of publiceren van Site Content zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van CryptoNews is verboden.

Bescherming van handelsmerken

De "CryptoNews"-merktekens en -logo’s zijn handelsmerken. Het gebruik of de weergave van deze handelsmerken zonder expliciete schriftelijke toestemming van CryptoNews is verboden. Niets op de Site mag worden opgevat als het verlenen, per implicatie, uitsluiting of anderszins, van enig recht of licentie om een ​​van de "CryptoNews"-merken te gebruiken zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CryptoNews.

Links naar andere websites

De Site kan links en verwijzingen naar andere websites bevatten. We kunnen van tijd tot tijd naar eigen goeddunken links naar andere websites toevoegen of verwijderen. Deze links zijn bedoeld voor uw gemak en toegang tot dergelijke websites is op eigen risico. U wordt aangemoedigd om de gebruiksvoorwaarden, het privacybeleid en andere beleidsregels of disclaimers die op deze website worden verstrekt te lezen voordat u deze gebruikt. Wij beoordelen, keuren niet goed, ondersteunen, bekrachtigen, garanderen of vertegenwoordigen met betrekking tot dergelijke websites. In geen geval zullen wij verantwoordelijk zijn voor de informatie die dergelijke websites bevatten, hun praktijken of voor uw gebruik van of het onvermogen om dergelijke websites te gebruiken. U ontslaat ons uitdrukkelijk van alle aansprakelijkheid die voortvloeit uit uw gebruik van een website van een derde partij.

Beperking van aansprakelijkheid

CryptoNews doet al het mogelijke om ervoor te zorgen dat de informatie die beschikbaar is op de Site te allen tijde juist is. We kunnen echter niet garanderen dat dergelijke informatie foutloos is en we kunnen niet verantwoordelijk zijn voor diensten die door ons worden aangeboden als agenten voor derden of voor enig aspect van de relatie tussen u en die derde partij. CryptoNews aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en weglatingen en behoudt zich het recht voor om informatie, specificaties en beschrijvingen van vermelde services te wijzigen. Zonder af te wijken van het voorgaande, is men het erover eens en heeft begrepen dat de Site en de Dienst worden geleverd op een "As Is" en "met alle fouten" -basis, en zonder enige garantie of voorwaarde, expliciet of impliciet.

CryptoNews doet verder geen uitspraken over de geschiktheid voor een bepaald doel van een product of dienst waarnaar op de Site wordt verwezen. CryptoNews garandeert niet dat de Service aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat de gegevens en inhoud verkregen via de Site en enige Service accuraat, betrouwbaar of actueel zijn, of dat de Service beschikbaar zal zijn op een ononderbroken, veilige of foutloze basis. Hoewel wij ernaar streven om fouten en omissies zo snel mogelijk te corrigeren na hiervan op de hoogte te zijn gesteld, erkent u en stemt u ermee in dat het gebruik van de Service naar eigen inzicht en alleen risico is.

Schendingen

Meld eventuele schendingen van de voorwaarden van deze Overeenkomst via ons contactformulier.

Aanpassingen aan de Service en aan deze Overeenkomst

CryptoNews behoudt zich het recht voor om op elk moment en van tijd tot tijd de Service (of een deel daarvan) met of zonder kennisgeving aan u te wijzigen of te beëindigen, tijdelijk of permanent. U gaat ermee akkoord dat CryptoNews niet aansprakelijk is jegens u of een derde partij voor enige wijziging, opschorting of beëindiging van de Service. Bovendien kan CryptoNews op elk moment de voorwaarden van deze Overeenkomst wijzigen. Als we de voorwaarden van deze Overeenkomst wijzigen, plaatsen we de gewijzigde versie van deze Overeenkomst op de Site. We moedigen u aan om regelmatig onze Site te bezoeken om vast te stellen of er wijzigingen in deze Overeenkomst zijn doorgevoerd. Om te bepalen of er wijzigingen zijn doorgevoerd, plaatsen we de datum waarop de Overeenkomst voor het laatst is gewijzigd bovenaan de pagina. Als u de Service blijft gebruiken na een dergelijke wijziging, betekent dit dat u akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden van deze Overeenkomst. Als u niet instemt met een van deze voorwaarden, mag u de Service niet gebruiken of er toegang tot krijgen (of blijven).

Algemene voorwaarden

Deze Overeenkomst, samen met het Privacybeleid en alle andere wettelijke vermeldingen die door CryptoNews op de Site worden gepubliceerd, vormen de volledige overeenkomst tussen u en CryptoNews met betrekking tot het gebruik van de Site en de Dienst. Als enige bepaling van deze Overeenkomst ongeldig wordt verklaard door een bevoegde rechtbank, heeft de ongeldigheid van een dergelijke bepaling geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van deze Overeenkomst, die volledig van kracht en van kracht blijven. Geen afstand van enige voorwaarde van deze Overeenkomst wordt beschouwd als een verdere of voortdurende afstand van deze term of enige andere voorwaarde, en CryptoNews ‘verzuim om enig recht of bepaling uit hoofde van deze Overeenkomst te doen gelden, vormt geen verklaring van afstand van dat recht of deze bepaling.

Deze Overeenkomst wordt beheerst door de wetten van het Isle of Man, zonder rekening te houden met zijn principes van conflictenrecht, en elk geschil dat voortkomt uit deze Overeenkomst zal exclusief voor de rechtbanken van het Isle of Man worden gebracht. Niettegenstaande het voorgaande, beperkt niets in deze clausule het recht van CryptoNews om een ​​rechtszaak tegen u aan te spannen in een andere rechtbank met competente jurisdictie, noch zal de gerechtelijke procedure in een of meer rechtsgebieden uitsluiten dat een procedure in andere rechtsgebieden wordt gestart, ongeacht of gelijktijdig of niet, voor zover toegestaan ​​door de wet van die andere jurisdictie. U mag uw rechten of verplichtingen onder deze Overeenkomst niet overdragen aan derden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van CryptoNews.

CryptoNews mag deze Overeenkomst naar eigen inzicht geheel of gedeeltelijk overdragen. De Engelstalige versie van deze Overeenkomst is de geldende versie in het geval van verschillen tussen vertaalde versies van deze Overeenkomst.