Wereldleiders Onderstrepen Belang Internationale Crypto Regulering en Ethisch Verantwoorde AI gedurende het B20 Summit

Jan Jaap Bolkesteijn
| 2 min read
Source: iStock

Tijdens de B20 Summit India 2023, die plaatsvond op 25-27 augustus in New Delhi, benadrukte minister-president Narenda Modi dat er grote behoefte is aan een wereldwijde standaard voor cryptocurrency’s en het ethisch implementeren van kunstmatige intelligentie (AI). 

Tijdens zijn speech benadrukte president Modi dat India zich inzet om een ‘global green credit’ raamwerk te creëren, en moedigde hiermee leiders aan om duurzame oplossingen te zoeken voor hun werkzaamheden. 

Stevige onderwerpen als klimaatverandering, de energiecrisis, voedselverspilling en drinkwater tekorten werden door Modi aangekaart. De boodschap die hij hiermee achter wilde laten is dat bedrijven een enorme impact hebben om het totaalplaatje, en dat er sterkte behoefte is om bedrijven te laten samenwerken om ook gezamenlijk deze uitdagingen te kunnen bestrijden. 

Terwijl het steeds moeilijker wordt om technologische ontwikkelingen bij te benen, is het cruciaal dat digitale hulpmiddelen worden omarmd in de samenwerking om klimaatdoelen te behalen.  

Modi laat ook weten dat er behoefte is voor een sterke strategie om met cryptocurrency’s om te gaan, waarbij er kan worden teruggevallen op een standaard die als basis geldt voor wet- en regelgeving en waarbij alle belanghebbenden de juiste aandacht krijgen. 

Modi pleit voor regelgeving die leiders een duidelijke strategie biedt om cryptocurrency’s te kunnen handhaven. Dit moet een oplossing bieden aan de huidige situatie waarin er enkel een wirwar van losse regels bestaat die landen afzonderlijk van elkaar implementeren. 

In zijn speech hint de president naar de manier waarom de vliegtuigindustrie wordt gereguleerd aan de hand van internationale verdragen en hoe een vergelijkbare samenwerking gunstig zou zien voor het reguleren van cryptocurrency’s. 

Als afsluiting benadrukt hij nog dat er een goede samenwerking vereist is tussen verschillende grootmachten met financiële stabiliteit als een van de vele doelen. 

India’s G20: Discussies rondom Cryptocurrency en Ethisch gebruik van AI

Discussies tijdens India’s G20 top kregen diepgang en ruimte met als doel om inzicht te krijgen op hun impact op opkomende economieën.

De G20 bereikte consensus op onderwerpen die gingen over het reguleren van cryptocurrency’s en resulteerde in het aanstellen van commissies die hiervoor een wereldwijde standaard zullen introduceren. 

Doordat India de gastheer was voor deze bijeenkomst zijn er in het land enorm veel congressen rondom het onderwerp cryptocurrency georganiseerd. Hierdoor konden aanwezigen een goede basiskennis over het onderwerp konden opdoen. 

Modi heeft benadrukt dat het verstandig is om gebruik te maken van de vele technologische hulpmiddelen die beschikbaar zijn, met als doel eventuele weerstand om te zetten in succesvolle samenwerking. 

Tegelijkertijd heeft hij zich kenbaar ingezet om keuzes maken rondom het ethisch verantwoord omgaan met AI bespreekbaar te maken.

Hij maakt zich namelijk grote zorgen over de invloed die AI-algoritmes hebben op de samenleving het belang ervan om dit soort problemen gezamenlijk op te lossen. 

Modi spreekt bedrijven, ondernemers en overheden aan om samen te werken en te zorgen dat AI op een ethische wijze gebruikt wordt. Het probleem zal moeten worden opgelost met behulp van een wereldwijde standaard.