Nieuwe Crypto Wetgeving EU Stelt Overheden in Staat Mogelijk ‘Onrechtmatig Verkregen’ Tegoeden Te Bevriezen en in Beslag Te Nemen

Naomi Bootman
| 3 min read
Europese Wetgeving Crypto
Image: Vitalii Vodolazskyi, Adobe Stock

De EU heeft uitgebreide wetgeving aangenomen waardoor overheden crypto’s die gekoppeld zijn aan een misdrijf kunnen bevriezen en in beslag kunnen nemen.

Ambtenaren van de Europese Unie bereikten op 12 december een akkoord over nieuwe cryptoregels die de lidstaten ruimere bevoegdheden geven om tegoeden waarvan vermoed wordt dat ze verband houden met criminele activiteiten te bevriezen en in beslag te nemen.

De regels, die nog definitief moeten worden goedgekeurd door de EU-landen, stellen verplichte procedures in voor het hele blok voor het identificeren, opsporen, bevriezen, beheren en confisqueren van eigendommen en fondsen die worden beschouwd als opbrengsten van misdrijven, aldus het persbericht. Dit zou zelfs gelden voor activa die aan derden zijn overgedragen.

Crypto-verordening maakt inbeslagname van ‘onverklaarbare rijkdom’ mogelijk


Een belangrijke bepaling is de confiscatie van bezittingen die niet duidelijk verband houden met een misdrijf, maar die tijdens een onderzoek zijn geïdentificeerd en waarvan wordt aangenomen dat ze afkomstig zijn van criminele activiteiten. Hiervoor moeten rechtbanken ervan overtuigd zijn dat de bezittingen afkomstig zijn van misdrijven die zijn gepleegd door georganiseerde groepen en die economisch voordeel hebben opgeleverd.

“Voor het eerst in vele lidstaten zal een nieuwe regel inzake de confiscatie van onverklaarde vermogens onder bepaalde voorwaarden de confiscatie mogelijk maken van bezittingen die zijn geïdentificeerd in het kader van een onderzoek naar strafbare feiten, op voorwaarde dat een nationale rechter ervan overtuigd is dat de geïdentificeerde vermogensbestanddelen afkomstig zijn van criminele activiteiten die zijn gepleegd in het kader van een criminele organisatie en dat deze activiteiten tot aanzienlijk economisch voordeel hebben geleid”, aldus de persmededeling. “In de overeenkomst wordt speciale aandacht besteed aan procedurele waarborgen.

De waarborgen zijn bedoeld om de burgerlijke vrijheden te beschermen, want geld verdienen met crypto moet mogelijk blijven, maar het element van ‘onverklaarde rijkdom’ zou staten aanzienlijke nieuwe speelruimte geven.

“De winsten uit criminele activiteiten zijn duizelingwekkend. Alleen als regeringen de middelen hebben om deze winsten terug te vorderen, hebben ze een kans om de georganiseerde misdaad te bestrijden,” zei de Spaanse minister van Justitie Félix Bolaños García, die de regels steunde.

EU wil betere instrumenten tegen groeiende criminele dreigingen


De overeenkomst volgt op de toenemende bezorgdheid over cybercriminaliteit, het witwassen van geld en andere illegale financiering in verband met cryptocurrencies. Landen staan daarom onder druk om hun regelgeving te moderniseren.

Video over Crypto Regulering in het Congres 

Belangrijke figuren spreken zich ook uit over de noodzaak van cryptoregulering in de Verenigde Staten. Senator Elizabeth Warren pleit sterk voor regelgeving om illegaal gebruik van cryptocurrencies te voorkomen, waarbij ze haar bezorgdheid uit over de financiering van terrorisme en het witwassen van geld.

Coinbase heeft ook aangedrongen op regelgeving en een verzoekschrift ingediend bij de SEC voor een op maat gemaakt regelgevend kader voor crypto’s, maar werd vorige week afgewezen met het antwoord van de SEC dat bestaande wetten voldoende van toepassing zijn op cryptocurrency.

De Raad van de EU zal nu proberen de crypto-regelgeving formeel goed te keuren voordat deze definitief wordt aangenomen door het Europees Parlement. Als de verordening wordt aangenomen, hebben de lidstaten 18 maanden de tijd om de nieuwe regels om te zetten in nationale wetgeving.

De basis van de nieuwe crypto-reguleringsmaatregelen werd medio 2023 ingestemd door EU-functionarissen, waarbij de regels crypto-activa specifiek bij naam noemen. Autoriteiten kunnen actie ondernemen als ze vaststellen dat de ontvanger ‘had moeten weten’ dat de overdracht bedoeld was om inbeslagname te voorkomen. De EU-Raad zal nu proberen de tekst van de cryptoverordening formeel goed te keuren voordat deze definitief wordt aangenomen door het Europees Parlement. Als de verordening wordt aangenomen, hebben de lidstaten 18 maanden de tijd om de nieuwe regels om te zetten in nationale wetgeving.

Bitcoin Minetrix – De snelste manier om Bitcoin te minen


Gedencentraliseerde projecten zoals Bitcoin Minetrix bieden de kans aan particuliere investeerders om te beginnen met Bitcoin mining. Hierdoor is dit niet meer alleen weggelegd voor een grote bedrijven.

Bitcoin Minetrix is een mining-cloud platform die investeerders in staat stelt Bitcoin op een duurzamere en goedkopere manier te minen. Via hun cloud platform is er geen dure apparatuur nodig om Bitcoin te minen en ook niet zo energie-intensief als de traditionele mining industrie.

Gebruikers kunnen mining-credits verdienen via het stake-to-mine mechanisme en dus hun BTCMTX tokens te staken. Vervolgens kunnen deze credits gebruikt worden om toegang te krijgen tot de mining cloud en Bitcoin op afstand te minen.

De token zit momenteel nog in de presale fase, waar het voor $0,0124 kan worden gekocht. Hierna zal de prijs gaan stijgen, dus wees er snel bij!

Let op: Cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering.