Koers Arbitrum Bereikt Historisch Dieptepunt terwijl Nieuwe Munt Tijdens Presale Explodeert

Jan Jaap Bolkesteijn
| 5 min read

 

arbitrum koers

Investeerders en crypto-liefhebbers maken zich wereldwijd zorgen over de flinke prijscorrectie die Arbitrum (ARB) de afgelopen dagen heeft doorgemaakt. Tussen 9 en 11 september bereikte Arbitrum met een significante daling van 14.5% een historisch dieptepunt. Ondertussen trekt een nieuwe munt de aandacht dankzij indrukwekkende verkoopcijfers tijdens de presale. 

Een somber vooruitzicht: Waarom daalt de prijs van ARB zo snel?

Na de lancering van ARB in maart 2023 is de prijs alles behalve stabiel geweest. Volgens de cijfers van CoinGecko is de munt momenteel beschikbaar voor ongeveer € 0,75. Dit is 54% lager dan de ATH (all-time high) die de munt bereikte in april 2023. Daarmee is nog niet alles gezegd – alleen al in de afgelopen 24 uur is de waarde van ARB nog eens met 5% gedaald.  arbitrum koers

Naast de zorgen die betrokkenen hebben om de recente prijsdalingen, maken investeerders en analisten zich ook druk om de TVL (total locked value) van Arbitrum. De TVL, een belangrijke graadmeter voor de totale waarde van de fondsen die op dat moment op het platform vaststaan, heeft recentelijk zware tegenslagen ondervonden. Desondanks blijft de TVL van Arbitrum een verrassend hoge waarde houden van ruim €1.5 miljard. In de context van de recente prijsdalingen werpt dit een hoop vraagtekens op. Kenners vragen zich daarom af of de methode waarop de munt wordt gewaardeerd wel legitiem is. 
 

arbitrum koers

Aanvullend is er een dalende lijn te zien in het gebruik van de DApps (decentrale Apps) van Arbitrum. Dit schets een beeld van een algehele daling in het vertrouwen dat gebruikers in het platform hebben. 

De gehele cryptomarkt is zwaar getroffen door de recente prijsdalingen. Voor Arbitrum is het echter de vraag of er een fase van herstel mogelijk gaat zijn. Eén ding is zeker – de huidige cijfers geven genoeg reden tot voorzichtigheid. 

Grote spelers keren het tij: ARB wankelt


Zoals we vaker hebben gezien in de cryptosector kunnen enkele grootschalige investeerders (‘whales’), die significante hoeveelheden van een munt in hun bezit hebben, het tij volledig doen keren. Door de grote invloed die deze whales hebben kunnen ze de richting van de markt soms eigenhandig veranderen. ARB-investeerders hebben dit recentelijk van dichtbij kunnen aanschouwen. 


In de verbazingwekkend korte periode van 30 uur, kozen zeven verschillende cryptowhales ervoor in totaal 20.41 miljoen ARB munten te verkopen. Doordat in een klap een enorm deel van de tokens uit de omloop werden gehaald, werd er een collectief verlies geregistreerd van €7.8 miljoen. Deze grootschalige verkoop leidde niet alleen tot flinke opschudding bij alle ARB-investeerders, maar resulteert ook in een flinke daling van het vertrouwen in de munt.  
 

Naast de directe verkoop van ARB-tokens zijn er ook cijfers beschikbaar van Lockonchain, een platform met expertise in Blockchain Analytics, die inzichtelijk maken dat er ook aanzienlijke hoeveelheden ARB-tokens worden teruggetrokken van diverse platforms. Deze ontwikkelingen weerspiegelen een groeiend wantrouwen in de toekomstige waarde van de munt. 

Maatregelen bieden perspectief op verandering


Vaak vallen projecten terug op interne bestuursvormen voor maatregelen in tijden van onzekerheid en marktdaling. Ook Arbitrum lijkt dit pad ingeslagen te zijn, om op zoek te gaan naar oplossingen. 

De meest aannemelijke maatregel die de community in overweging neemt, is het beschikbaar stelen van maximaal 75 miljoen ARB tokens uit de schatkist van Arbitrum. Dit is een kortetermijnoplossing die ervoor moet zorgen dat betrokkenen in hun behoeften worden voorzien. Met deze maatregel moeten investeerders worden gemotiveerd om betrokken te blijven bij de community en hoopt het platform opnieuw vertrouwen op te bouwen binnen het netwerk. 

arbitrum statistieken

De huidige situatie waar ARB zich in bevindt, laat opnieuw zien hoe belangrijk het is dat projecten de uitdagingen op de markt snel weten te identificeren en flexibel kunnen schakelen om interne structuren aan te passen wanneer dit nodig is. Hoe de ARB-community precies zal reageren op een dusdanig voorstel blijft voorlopig nog even de vraag. 

Wel is duidelijk dat de meningen over de besproken maatregelen verdeeld zijn. Sommige investeerders geven aan het als een stap in de juiste richting te zien. Dit komt voor uit e gedachte dat de maatregelen kunnen resulteren in stabilisatie van de ARB-prijs. Ook zijn er geluiden van investeerders die duidelijk sceptisch zijn over de impact die dergelijke maatregelen kunnen hebben. 

Als bestuur is het een uitdaging om zowel aan de behoeftes van investeerder te voldoen en de doelstellingen van het project op de lange termijn in de gaten te houden. Of de besproken maatregelen daadwerkelijk het gewenste resultaat zullen leveren, waarbij er gewerkt wordt aan een stabiele toekomst van Arbitrum, is nog onduidelijk.

Deze munt gaat door het dak – Interessant alternatief voor $ARB

In een tijd waarin om de haverklap nieuwe cryptomunten worden gelanceerd, kan het moeilijk zijn om te identificeren waar de beste kansen liggen. Terwijl veel beleggers zich richten op grote namen zoals $ARB, gaat de presale van een nieuwe cryptomunt door het dak. Met een veelbelovend potentieel maakt Bitcoin BSC ($BTCBSC) een vliegende start. 
 

Bitcoin BSC is een nieuwe variant van Bitcoin die gebouwd is op de Binance Smart Chain. Het weet zich hierdoor te onderscheiden met snelheid, efficiëntie en lage transactiekosten. Aspecten waar de gevestigde blockchains vaak nog in tekort schieten. Doordat Binance Smart Chain inmiddels binnen de crypto community het vertrouwen heeft gewonnen als betrouwbaar platform, geniet de $BTCBSC token een significant voordeel vergeleken met andere cryptomunten die net de markt betreden. 

btcbsc presale

Bitcoin BTC heeft sinds de start van de presale in een verrassend korte tijd al meer dan $1,2 miljoen opgehaald. Deze succesvolle presale bevestigt het vertrouwen dat investeerders nu al hebben in de duurzaamheid en het groeipotentieel van de munt. Ter referentie: veel nieuwe munten hebben maanden tot jaren nodig om een vergelijkbaar investeringsvolume te realiseren. 

Wat Bitcoin BSC extra populair maakt in het stake-to-earn model. Beleggers kunnen hun $BTCBSC tokens vastzetten en hiermee een passief inkomen genereren. Hiermee worden investeerder gemotiveerd om op de lange termijn betrokken te blijven bij het project en ontvangen ze in ruil hiervoor een aantrekkelijk rendement op hun investeringen. 

Al met al een combinatie van factoren die investeerders het vertrouwen geeft dat ze nodig hebben om in te stappen op Bitcoin BSC en kan leiden tot langetermijnsucces van de munt. 

Koop nu $BTCBSC

Disclaimer: Er zijn veel risico’s aan crypto verbonden. Dit artikel is bedoeld om te informeren en is geen investeringsadvies. Je kunt je inleg verliezen dus doe altijd je eigen onderzoek.