Smog token koers verwachting 2024 2024, 2025 – 2030

Sander Overmars
| 13 min read

Disclaimer: de sectie Industry Talk bevat inzichten van spelers uit de crypto-industrie en maakt geen deel uit van de redactionele inhoud van Cryptonews.com.

In dit artikel bespreken we de Smog token koers verwachting voor 2024, 2025 – 2030. Aan de hand van onze Smog voorspelling kun je bepalen of het verstandig is om de $SMOG token te kopen of niet. We kunnen alvast een tipje van de sluiter oplichten: het kan de moeite waard zijn om deze veelbelovende meme token in je crypto portfolio op te nemen!

Smog token verwachting 2024 – 2030 – Een korte samenvatting

 • Eind van 2024: dit jaar kan de koers van Smog een waarde van $0,15 bereiken. Deze verwachting is gebaseerd op de pre-Bitcoin halving hype en kapitaalinstroom via de nieuwe spot Bitcoin ETF’s, die nu al hun effect laten gelden.
 • Eind van 2025: een bull run in de crypto markt kan ervoor zorgen dat in 2025 Smog een koerswaarde van $0,30 behaalt. Er zal sprake zijn van fair launches, airdrops en het burnen van tokens. Hiermee is het mogelijk dat de Smog token een succes op de cryptomarkt gaat worden.
 • Eind van 2030: het is de verwachting dat de blockchain markt substantieel blijft groeien, waardoor Smog een waarde van $0,70 kan bereiken. Smog heeft als doel om de beste meme coin op de blockchain van Solana te worden.

Let op: Cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering.

Wat is Smog?

Smog is een nieuwe en veelbelovende meme crypto op de blockchain van Solana. Daarmee treedt de token in de voetsporen van veel grote voorgangers. De inspiratie haalt Smog dan ook uit tokens als Bonk, Myro en Dogwifhat. Smog probeert de aandacht van investeerders te verkrijgen door te zeggen de ‘grootste SOL airdrop allertijden’ aan te bieden.

Deze nieuwe token weet zichzelf te onderscheiden door een airdrop mechanisme dat zich richt op toewijding van de community op verschillende platformen en on-chain activiteiten. Hieronder vallen kopen, holden, staken en het eerlijke verdelen van tokens om actieve participatie te promoten.

Om de airdrops te kunnen managen, heeft Smog de handen ineengeslagen met Zealy.io. Daarnaast is er ook veel toewijding tot het fair launch model, dat moet zorgen voor een eerlijke kans voor iedere investeerder. Deze strategie, in combinatie met het sterke Solana ecosysteem, zorgt ervoor dat Smog een sterke basis heeft om vanuit verder te groeien.

Het team dat achter Smog zit, is daarentegen anoniem. Dit team staat echter wel bekend om succesvolle ondernemingen binnen de wereld van meme crypto, wat weer zorgt voor extra geloofwaardigheid. Dit wekt ook de suggestie dat Smog een vergelijkbaar pad kan afleggen als zijn voorgangers.

Token SMOG
Blockchain Solana
Gelanceerd 7 februari 2024
Totaal aantal tokens 1,4 miljard
ATH $0,09093

Let op: Cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering.

Smog koers geschiedenis

De Smog token is een veelbelovende meme token, die als doel heeft om de meme crypto wereld volledig te transformeren. Andere meme coins als Pepe, Bonk, Dogwifhat en Myro.

Niet heel lang geleden vond de release van de Smog token op de Jupiter DEX plaats en er was meteen veel aandacht voor de token. Binnen slechts twee dagen na de lancering op 7 februari 2024, was er al sprake van een koersstijging van ruim 400%.

Deze enorme stijging in de koerswaarde van Smog is tekenend voor de bredere trend waarin meme tokens steeds meer grip weten te verkrijgen. Het herstel van de cryptomarkt heeft er daarnaast ook aan bijgedragen dat er veel nieuwe investeerders werden aangetrokken, waardoor Smog kon profiteren van veel aandacht.

De toename in populariteit en marktkapitalisatie van meme tokens, laat zien dat er een veelbelovende toekomst voor Smog in het verschiet ligt.

Tegelijkertijd is het ook zo dat de snelle stijging van de koers tekenend is voor de snelle stijgingen die mogelijk zijn binnen de crypto markt, maar laat ook de instabiliteit ervan zien. Toch ligt er voor Smog de mogelijkheid voor substantiële groei en een toename in aantal investeerders, met dank aan de focus op toewijding van de community en de opwaartse trend in de markt.

Momenteel is het mogelijk voor investeerders om de token aan te schaffen tegen een koerswaarde van ongeveer $0,04.

Smog koers verwachting 2024

De succesvolle lancering heeft ervoor gezorgd dat Smog wil behoren tot de beste cryptomunten op de Solana blockchain. Het is dan ook de bedoeling van het platform om in de komende maanden de token op meer grote exchanges aan te bieden. Hierdoor kan Smog aan een groter geïnteresseerd publiek worden aangeboden, waardoor de koers gaat stijgen.

In grote lijnen staan er dit jaar veel bullish evenementen op de planning, die eveneens kunnen bijdragen aan een stijgende Smog koers. Zo zorgen de nieuwe spot Bitcoin ETF’s voor grote kapitaalinstromen binnen de crypto sector. Daarnaast draagt de hype in aanloop naar de Bitcoin halving in april ook bij aan een positief sentiment onder investeerders.

In de initiële fase van de roadmap staan verder enkele cruciale aspecten beschreven. Het gaat daarbij om de volgende:

 • Onderzoek doen naar de airdrops
 • Het opbouwen van staking
 • Token deployment
 • Sociale activatie

roadmap smog

Tegelijkertijd is er met ‘Fighting Dragon Slayers’ ook sprake van een innovatieve manier om meer toewijding vanuit de community te verkrijgen. Met behulp van thematische uitdagingen en competities wil Smog eenheid en enthousiasme creëren bij de vroege investeerders. Er wordt een ecosysteem gecreëerd dat gebaseerd is op actieve participatie en gemeenschappelijke doelen.

Het is de bedoeling van Smog om meer investeerders te trekken door te richten op fundamentele groei en toewijding vanuit de community. Een toename in interesse kan ervoor zorgen dat de koers van Smog verder gaat stijgen. Onze Smog token koers verwachting voor 2024 is dan ook dat de token aan het eind van het jaar $0,15 waard kan zijn.

Mocht de roadmap minder positief uitpakken dan verwacht en ook de gehele cryptomarkt tegenvallen, dan zal er rekening gehouden moeten worden met een koers van slechts $0,002.

Smog koers verwachting 2025

Veel investeerders zijn optimistisch als het gaat om het jaar 2025, want in dat jaar verwachten ze namelijk dat er een nieuwe crypto bull run gaat komen. Ze zijn dan ook op zoek naar welke crypto ze in moeten investeren.

Om een goede koers verwachting voor 2025 te geven, is het belangrijk om te kijken naar wat de plannen zijn van Smog. De volgende mijlpalen zijn van cruciaal belang in het geven van een goede Smog token koers verwachting:

 • Fair launch en toewijding van de community: Smog is erg bezig met eerlijke omstandigheden en mogelijkheden voor iedereen en de fair launch van de token is daar een goed voorbeeld van. Er is hierdoor sprake van een eerlijk proces voor alle mogelijke investeerders en dat kan zorgen voor een actieve en bovendien erg diverse community. Door eerlijkheid te stimuleren, kan Smog meer vertrouwen verkrijgen van de community, wat weer kan bijdragen aan de groei van de token.
 • Airdrop campagne om meer holders te verkrijgen: het doel van de airdrop is om meer dan 10.000 holders aan te trekken om zo op een strategische manier de community te laten groeien. Hierdoor komt er meer zichtbaarheid en geloofwaardigheid, waardoor er een sterke basis voor support zal ontstaan. Een dergelijke acceptatie kan zorgen voor meer vraag, wat een positieve invloed kan hebben op de koers van de token.
 • Sociale dominantie en mogelijkheden tot burnen: hieruit blijkt een systematische benadering van het managen van de tokenomics. Het is het doel om te zorgen voor schaarste en om de token waarde op te drijven door de aanwezigheid op verschillende sociale platformen te verbeteren en door de token supply te verminderen. Dit is allemaal bedoeld om ervoor te zorgen dat de koers van de token kan stijgen.

Mochten al deze punten positief uitpakken, dan zorgt dat natuurlijk ook voor een positieve koers verwachting voor 2025. Onze Smog koers verwachting voor volgend jaar is een mogelijke waarde van $0,30. Indien alles tegenvalt, dan zal er gekeken moeten worden naar een mogelijke koers van $0,09.

Smog koers verwachting 2030

Het is de verwachting dat richting 2030 de blockchain markt door blijft groeien. Doordat er meer acceptatie en integratie van de blockchain komt, liggen er voor de veelbelovende crypto van Smog mogelijkheden om ook veel waard te worden in deze periode.

Het plan van Smog om in de toekomst door te gaan met airdrops is er op gericht om te zorgen voor meer toewijding en loyaliteit vanuit de community. Smog heeft daarbij het ambitieuze doel om meer dan 100.000 zogenaamde Chosen Warriors aan te trekken om zo te zorgen voor een groter aantal holders en een hogere marktkapitalisatie. Deze insteek zorgt ervoor dat ze gebruik willen maken van de community om de vraag naar en de waarde van de token te verbeteren.

smog token koers

Daarnaast heeft Smog het ook als doel om de nieuwe leider te worden van alle meme crypto. Hieruit blijkt dat ze niet alleen de ambitie hebben om deel te nemen in de meme crypto wereld, maar dat ze deze ook willen domineren.

Door de unieke aantrekkingskracht en de hoge beloningen voor de community, kan het verkrijgen van die dominantie ervoor zorgen dat de adoptie onder gebruikers toeneemt. Het kan er daarnaast voor zorgen dat de zichtbaarheid van Smog richting potentiële investeerders verbetert, waardoor op de lange termijn de koers kan stijgen.

Al deze factoren dragen bij aan een Smog koers verwachting van $0,70 voor het eind van 2030. Een dergelijk vooruitzicht is gebaseerd op het succesvol voltooien van de plannen en het profiteren van de groei van de blockchain markt. Indien alles tegenvalt dan zal de koers in 2030 mogelijk op ‘slechts’ $0,30 liggen.

Potentiële hoogte- en dieptepunten van de Smog token koers

In het onderstaande overzicht zijn de mogelijke hoogte- en dieptepunten van de Smog koers voor de komende jaren weergegeven. Ook is de gemiddelde koers verwachting zichtbaar.

Jaartal Mogelijk hoogtepunt Gemiddelde koers verwachting Mogelijk dieptepunt
2024 $0,15 $0,016 $0,002
2025 $0,30 $0,17 $0,09
2030 $0,70 $0,50 $0,30

Welke factoren zijn van invloed op de koers van Smog?

In dit artikel gaat het natuurlijk om de Smog token koers verwachting. Er zijn echter wel een aantal zaken die ervoor kunnen zorgen dat de verwachting anders uitpakt dan voorzien. Hierbij gaat het om zowel zaken waar het platform zelf iets aan kan doen, als om zaken waar het platform niets aan kan doen.

De volgende punten kunnen dan ook van invloed zijn op de koers van Smog in de komende jaren.

Toewijding en beloningen van de communityMarktstemming rondom meme cryptoLancering op crypto exchangesUitvoering van de roadmapRegels op het gebied van crypto

Toewijding en beloningen van de community

Smog is erg veel bezig met de community. De bedoeling is om deze veel te belonen bij aankopen, holden en staken, wat een behoorlijke stimulans kan zijn voor het platform. Door deze methode vindt er promotie van het holden van de token op lange termijn plaats, waardoor de waarde van de token op die termijn kan worden behouden of zelfs kan stijgen.

Marktstemming rondom meme crypto

Het is erg belangrijk welke stemming er op de markt heerst rondom meme crypto. Smog heeft zichzelf in een niche geplaatst, waarbij er vaak veranderingen zijn in de interesse van investeerders. Hierbij is er ook sprake van veel schommelingen, waardoor Smog token bekend staat als een volatiele cryptomunt. Als er sprake is van positieve trends in de markt van meme crypto en een algeheel herstel in de cryptomarkt kan zorgen voor positieve effecten op de koers van Smog.

Lancering op crypto exchanges

Door op meer exchanges verkrijgbaar te zijn, kan de zichtbaarheid van Smog verbeterd worden. Als de token op de beste crypto exchanges verkrijgbaar is, dan kan dat zorgen voor meer liquiditeit en vraag, waardoor de koers van de token kan stijgen. Deze strategie is er op gericht om meer investeerders aan te trekken, door Smog beschikbaar te maken voor een groter publiek.

Uitvoering van de roadmap

Het is van groot belang voor de waarde van de token, dat de plannen uit de roadmap goed worden uitgevoerd. Hieronder vallen ook de airdrops en de toewijding van de community.

Regels op het gebied van crypto

Doordat er met crypto veel geld gemoeid kan zijn, is het hebben van duidelijke regels ook van groot belang. Landelijke overheden zijn dan ook veel bezig met het beschermen van de investeerders in crypto en het tegengaan van fraude en andere schadelijke activiteiten.

Ook op internationaal vlak is er veel aandacht voor crypto. De komst van bepaalde regels kan van invloed zijn op het koersverloop van een token en kan er dus ook voor zorgen dat de Smog token koers verwachting niet kloppend is.

Hoe Smog token kopen in 4 stappen

 • Stap 1: Maak een crypto wallet aanen. 
  In de eerste plaats is het van belang om een geschikte wallet aan te maken. Deze wallet moet de Solana blockchain ondersteunen, zodat je veilig Smog token kunt opslaan. MetaMask staat bekend als een van de beste multi-chain wallets en is daardoor een geschikte optie.
 • Stap 2: navigeer naar de Smog website of een geschikte exchange.
  Je kunt Smog token momenteel kopen via de website van Smog of via de decentralized exchange Jupiter. Het aankoopproces werkt bij beide vrijwel hetzelfde, alleen kun je momenteel via de website een extra bonus claimen.

smog koers verwachting

 • Stap 3: verbind je wallet (en zoek de Smog).
  Verbind je wallet met de website van Smog of Jupiter. Op de Smog website kun je direct beginnne met kopen. Via Jupiter moet je eerst nog even Smog token zoeken in het overzicht, door bijvoorbeeld het token-adres van Smog in te vullen. Deze is onder meer te vinden via de website van CoinMarketCap.
 • Stap 4: Smog token kopen.
  Geef aan hoeveel Smog je wil kopen en met welke token je wil betalen. Vervolgens volg je de gevraagde stappen op en bevestig je de trade. Hierna zullen de tokens automatisch in je wallet verschijnen.

Conclusie

Smog laat zien erg veel potentie te hebben. Dit doet het mede door de ambitieuze plannen voor de komende jaren, maar ook door de succesvolle lancering, waarbij de token meteen veel in waarde toenam. Daarnaast is er ook een bullish vooruitzicht voor de gehele cryptomarkt, waar Smog op zijn beurt ook weer van kan profiteren.

Mocht Smog profiteren van alle zaken, zijn roadmap goed uitvoeren en niet het slachtoffer worden van allerlei regels, dan kan de token flink gaan groeien in de komende periode. Momenteel kan de token nog verkregen worden tegen een waarde van ongeveer $0,04. Het is dan ook verstandig om snel te investeren, want als de verwachtingen waargemaakt worden, ligt de koers van de token aan het eind van het jaar al op $0,15.

Let op: Cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering.

Veelgestelde vragen

Hoeveel is Smog waard in 2025?

De Smog koers verwachting voor 2025 is een mogelijk hoogtepunt van $0,30 als aan alle voorwaarden wordt voldaan. Tegelijkertijd is er sprake van een mogelijk dieptepunt van $0,09 en een gemiddelde koers van $0,17.

Is Smog een goede investering?

Het is voor iedereen verschillend of Smog een goede investering is of niet. Kijkend naar de plannen van Smog en de mogelijkheden die er verder liggen, lijkt het er wel op dat de token een goede investering is. Dit blijkt ook uit onze Smog token koers verwachting.

Gaat de Smog token koers stijgen?

Of de Smog token koers verder gaat stijgen, is afhankelijk van het aantal traders dat de komende periode investeert in $SMOG en in hoeverre de tokens vastgezet worden voor staking. Dit laatste kan voor verdere schaarste en daarmee koersstijgingen zorgen.

Referenties