. 0 min read

Hoe Crypto van Manie naar Mainstream ging

Deze discussie probeert deze vragen te beantwoorden: Hoe kunnen cryptotechnologieën evolueren? Zullen cryptocurren een revolutie ontketenen in de mondiale financiële markten en digitale infrastructuur? Hoe kunnen bedrijven die zich in deze industrie willen wagen een schijn van stabiliteit vinden in extreme onzekerheid?