. 0 min read

Hoe Bitcoin-adoptie aan te moedigen

Hoe zal de cultuur veranderen naarmate Bitcoin breder wordt toegepast? Wat zullen we zien in termen van ouderen versus kinderen die in interactie zijn met deze technologie? Wat zijn de meest effectieve manieren om adoptie te bevorderen, te informeren en te inspireren? Hoe weten we wanneer Bitcoin succes heeft? Waar moeten we op letten? Waarom zouden we bij custodians wegblijven? Moeten we hen aanmoedigen om anderen in hun lokale gemeenschap te ontmoeten? Dit zijn de vragen die Andreas Antonopoulos, een technoloog en seriële ondernemer, in deze video behandelt.