. 16 min read

Koers Pi Coin Verwachting – Pi Coin Price Prediction 2023-2025

Pi Coin Koers Verwachting 2022 - 2025

Disclaimer: de sectie Industry Talk bevat inzichten van spelers uit de crypto-industrie en maakt geen deel uit van de redactionele inhoud van Cryptonews.com.

Het Pi Coin project was één van de pioniers op het gebied van mobiele crypto mining. Veel beleggers zoeken daarom naar een verwachting van de Pi Coin waarde om te kijken of het verstandig is om in deze crypto te beleggen.

In deze gids zullen we voor die beleggers uitgebreid onze verwachting van de Pi coin waarde bespreken. Dat gaan we doen aan de hand van huidige Pi Coin waarde, een Pi Coin koers verwachting op korte en lange termijn en of Pi Coin de beste cryptomunt is om nu in te investeren. Lees dus snel verder. 

Koers Pi Coin Verwachting – Pi Coin Price Prediction 2023-2025

Hieronder vind je een samenvatting van onze Pi Coin koers verwachting en de verwachting van 2023 – 2030.

  • Heden – Als de release van het hoofdnetwerk soepel is verlopen, dan is onze Pi network koers verwachting voor eind 2022 ongeveer € 0,10.
  • Einde van 2023 – Nadat het Pi project een aantal maanden heeft gehad om zich te ontwikkelen en use cases uit te breiden, zien we de Pi waarde stijgen naar ongeveer € 0,24.
  • Einde van 2025 – De Pi Coin koers zal naar verwachting blijven stijgen naarmate het Pi netwerk groter wordt. Daardoor is onze Pi Coin koers verwachting voor 2025 ongeveer € 0,35.
  • Einde van 2030 – Onze Pi network koers verwachting voor 2030 is ongeveer € 0,70. Dit komt doordat het Pi netwerk aan het einde van dit decennium genoeg tijd gehad heeft om te groeien en er inmiddels veel applicaties op het netwerk worden ontwikkeld. 

Historische Ontwikkeling Pi Coin Koers

Als we kijken naar de historische ontwikkeling van de Pi Coin waarde, dan kunnen we zien dat de analyse nog niet volledig kan worden opgesteld. Dit komt mede doordat het hoofdnetwerk van Pi Coin nog steeds ontwikkeld wordt. Toch betekent dit niet dat we hier met losse flodders zullen schieten. Er is namelijk nog genoeg informatie van het afgelopen jaar waar wij onze Pi Coin koers verwachting op kunnen baseren.

Ten eerste werkt Pi Coin iets anders dan traditionele cryptomunten zoals Bitcoin en Ethereum. Het is daarom interessant om eerst wat aandacht te besteden aan hoe Pi Coin werkt, om zo een duidelijkere visie van de toekomstige Pi coin koers op te stellen. Door middel van het Pi netwerk wil het Pi project mensen de mogelijkheid bieden om crypto te minen met hun mobiele telefoon. Hierdoor Hierdoor had de Pi app al redelijk snel meer dan 30 miljoen investeerders die de app gebruikten.

pi coin waarde

In plaats van een plekje te vergaren bij de beste crypto ICO’s, ook wel Initial Coin Offerings, heeft Pi Coin ervoor gekozen om gebruikers het ‘testnet’ te laten gebruiken. De ervaringen, verbeterpunten en gebruikers worden vervolgens meegenomen naar het hoofdnetwerk. Op deze manier kan het Pi Coin team een sterke en loyale community opbouwen die ook veel interesse heeft in het project.

Om de eerste leden van de community de beste waarde te garanderen, heeft het Pi team ervoor gezorgd dat de beloningen stapsgewijs werden gehalveerd. Dit gebeurde telkens als er een belangrijke mijlpaal werd bereikt. De eerste halvering vond plaats bij het bereiken van 100.000 gebruikers. Vervolgens werd er nog eens gehalveerd bij 1 miljoen en 10 miljoen gebruikers. En de laatste halvering zal plaatsvinden als de grens van 100 miljoen gebruikers wordt bereikt. 

pi coin koers

In tegenstelling tot onder andere Bitcoin en de beste altcoins, gebruikt Pi network geen vast aantal cryptomunten. Het project heeft namelijk een systeem ontwikkeld waarbij de hoeveelheid Pi Coins wordt bepaald op basis van het aantal gebruikers. Dit betekent dat er een hoeveelheid Pi coins beschikbaar is voor een bepaald aantal gebruikers. Dit is belangrijk om mee te nemen in onze Pi network koers verwachting.

Omdat we nog niet echt een historische Pi waarde kunnen analyseren, kijken we in dit artikel vooral naar de toekomst. De verwachting voor Pi Coin is dat het netwerk nog in 2022 gelanceerd zal worden. Eerder waren er al verwachte data in maart en juni 2022, maar nu zijn er sterke aanwijzingen dat het daadwerkelijk gaat gebeuren. Je kunt handelen in deze nieuwe cryptomunt op het moment dat het Pi netwerk gelanceerd wordt en wij kijken aandachtig toe wat er met de Pi waarde gaat gebeuren.

Samengevat:

  • Pi Coin Project is gelanceerd in 2019
  • De Pi coin koers is op dit moment laag omdat het hoofdnetwerk nog niet gelanceerd is
  • Het Pi Network bereikte 100.000 gebruikers in juni 2019
  • Het Pi Network bereikte 1 miljoen gebruikers in april 2020
  • Tegen december 2021 had Pi al meer dan 30 miljoen gebruikers
  • Het hoofdnetwerk wordt einde 2022 verwacht

Huidige Waarde Pi Coin en Koers Pi Coin Verwachting 

Voordat we dieper duiken in onze huidige Pi Coin verwachting, is het belangrijk om te vermelden dat we in onze Pi Coin koers verwachting rekening hebben gehouden met de lancering van de Pi Network in 2022. Op het moment dat de lancering van het netwerk vertraging oploopt, dan is Pi Coin niet verhandelbaar en is er nog geen duidelijke Pi Coin koers.

Met ongeveer 33 miljoen actieve gebruikers met een Pi wallet, is het begrijpelijk dat er veel buzz gecreëerd is rondom de lancering van Pi Coin. Toch is het belangrijk om te begrijpen dat er een groot aantal verkopers zullen zijn na de lancering, omdat gebruikers van het Pi netwerk inmiddels al Pi Coins hebben verzameld. Dit kan een groot effect hebben op de koers van de Pi Coin.

pi coin koers

Ook kan dit dus mogelijk direct na de lancering negatieve gevolgen op de prijs hebben, omdat de Pi Coin waarde wordt bepaald door vraag en aanbod. Dus op het moment dat er veel meer verkopers zijn dan kopers, dan zal de Pi Coin koers dalen. Toch kan door de buitengewone aandacht voor Pi Coin ook zeker voorkomen worden dat er een enorme vraag naar Pi Coin komt, die op zijn plaats zal zorgen voor een sterke stijging van de Pi Coin koers.

Het is verstandig om een kijkje te nemen naar de whitepaper van Pi Coin om een beeld te kunnen vormen van de Pi Coin koers verwachting. In de whitepaper staat dat het totale aanbod van Pi Coin kan worden berekend door de mining fees, totale fees voor verwijzingen en het de totale fees voor ontwikkeling te combineren. 

Daarnaast moeten we bepalen hoeveel gebruikers het Pi netwerk in de toekomst ongeveer zal hebben. Uitgaande van het feit dat het Pi netwerk aan het begin van dit jaar 33 miljoen gebruikers had, verwachten wij dat er een 10% groei bij zal komen doordat crypto minder interessant is voor veel beleggers door de dalende markten in 2022. Daarmee komt het aantal Pi netwerk gebruikers op ongeveer 36,3 miljoen.

Met de huidige mining rate van 0,1 Pi Coin per uur, dus ongeveer 2,4 Pi Coin per dag, betekent dit dat er ongeveer 87,1 miljoen Pi Coins per dag in het ecosysteem worden gebracht.

Het is echter lastig om een precieze verwachting uit te spreken over het totale aantal Pi Coins dat beschikbaar zal zijn, omdat het telkens verandert. Toch kunnen we wel een schatting maken gebaseerd op de Pi mining rate die gehalveerd wordt als het gebruikersaantal vermenigvuldigt met een factor van 10 en het dagelijks aantal Pi Coins dat gemined wordt. Onze Pi coin koers verwachting is daarom dat er ongeveer 200 – 300 miljard Pi Coins in circulatie zullen zijn.

pi coin koers

En als we het gemiddelde nemen van deze schatting, namelijk 250 miljard Pi Coins, dan moet Pi Coin een marktkapitalisatie hebben van ongeveer € 25 miljard om € 0,10  per munt waard te worden. Op dit moment heeft het Pi netwerk in onze Pi Coin koers verwachting ongeveer 36,6 miljoen gebruikers. Ethereum had ongeveer hetzelfde aantal holders in mei 2018, toen het een marktkapitalisatie van bijna € 70 miljard had. Daardoor is onze Pi Coin verwachting dat de Pi Coin waarde zeker de € 0,10 kan halen. 

Toch blijft het oppassen dat het aantal verkopers de kopers zal overtreffen. Onze huidige Pi Coin verwachting is daarom iets voorzichtiger met ongeveer € 0,01 tegen een marktkapitalisatie van € 2,5 miljard.

Pi Coin Koers Verwachting 2023

Het ultieme doel van het Pi netwerk is om een gedecentraliseerd crypto netwerk met smart contracts te creëren waarop applicaties kunnen worden ontwikkeld. Hierbij zullen de Pi miners optreden als validators, met andere woorden, het helpen bij het verwerken en verifiëren van transacties.

Als we naar onze Pi coin verwachting kijken voor volgend jaar, dan is het aanneembaar dat het hoofdnetwerk gelanceerd is en de grote verkopen verleden tijd zullen zijn. Dit is het perfecte moment voor de lancering van de eerste Pi applicaties op het netwerk. En ondanks dat het netwerk de komende jaren nog vol in ontwikkeling zal zijn, is onze verwachting dat de Pi Coin waarde zal toenemen door een toenemende vraag naar Pi Coin.

pi network koers verwachting 2030

Daarbij zal ook het aantal gebruikers toenemen op het Pi platform en dus het aanbod Pi Coin vergroten. Door de hype rondom lancering van het hoofdnetwerk en het uitbreiden van de use cases, is onze Pi Coin verwachting dat het aantal gebruikers met 20% zal stijgen naar 43,5 miljoen gebruikers. Hierdoor zal het totale aanbod Pi Coins rond de 300 miljard liggen.

We zullen voor het volgende voorbeeld nogmaals Ethereum gebruiken, omdat Ethereum behoort tot de beste altcoins en populairste cryptomunten ter wereld. In oktober van 2018 had het Ethereum ongeveer 44 miljoen unieke crypto wallets geregistreerd op het netwerk tegen een marktkapitalisatie van ongeveer € 20 miljard.

Hierdoor is onze Pi Coin verwachting voor 2023 dat de Pi Coin waarde minimaal € 0,08 is tegen een marktkapitalisatie van € 24 miljard. Daarintegen is onze maximale verwachting van de Pi Coin waarde € 0,24 tegen een marktkapitalisatie van € 72 miljard. Toch blijft er een kanttekening bij deze laatste verwachting van Pi Coin waarde voor 2023, omdat er dan al wel veel goede applicaties op het platform ontwikkeld moeten zijn.

Lange Termijn Koers Pi Coin Verwachting – Pi Network Price Prediction 2025

We gaan nu verder in de tijd met onze Pi Network Price Prediction 2025. Wij verwachten dat de Pi Coin waarde verder zal blijven toenemen doordat er steeds meer ontwikkelaars gebruik maken van het netwerk. Dit zal mede veroorzaakt worden door de decentralisatie van het netwerk, lage transactiekosten en hoge mate van energie-efficiëntie. Hierdoor kan de Pi Coin koers verwachting van 2025 zeer positief uitpakken, wat natuurlijk wel afhankelijk is van het marktsentiment tegen die tijd.

Als we aannemen dat er jaarlijks 15% gebruikers bijkomen op het Pi netwerk en het aantal applicaties op het netwerk ook blijft toenemen, dan verwachten we bij deze Pi network koers verwachting ongeveer 57,5 miljoen Pi gebruikers. Dit zal betekenen dat er een totaal aantal van ongeveer 395 miljard Pi Coins zal zijn.

Met dit soort aantallen in onze Pi Coin koers verwachting van 2025 is de Pi Coin waarde minimaal € 0,15 tegen een marktkapitalisatie van ongeveer € 59,25 miljard. Aan de andere kant is onze maximale Pi Coin koers verwachting van 2025 € 0,35, maar daarvoor moet het gebruik van Pi network sneller toenemen dan verwacht. Daarnaast moet de algehele sfeer op de cryptomarkt goed zijn voor deze maximale Pi network koers.

Verwachte Waarde Pi Coin in de Toekomst – Pi Network Price Prediction 2030

Dan is het nu tijd om nóg verder in de toekomst te kijken en onze Pi Network price prediction 2030 te bespreken. Tegen 2030 zal het Pi netwerk naar alle waarschijnlijkheid de grens van 100 miljoen gebruikers overschreden hebben. Als dat moment zich aandient dan zullen alle Pi Coins in circulatie zijn. Het team heeft nu nog niet bepaald of de mining fees dan zullen worden vervangen door een anders consensus mechanisme. Ook is er nog niet bekend of er een nieuwe halveringsgrens zal worden vastgesteld.

Sommige analisten verwachten dat de globale cryptomarkt jaarlijks zal groeien met een samengestelde gemiddelde groei van ongeveer 11,1%. Als het Pi netwerk goed beheerd zal worden, dan kan de Pi Coin waarde deze trend volgen. Daardoor is onze Pi price prediction dat de waarde Pi Coin minimaal zal stijgen naar ongeveer € 0,25. Bij onze maximale Pi Network price prediction 2030 ligt de koers van Pi Coin rond de € 0,70. Maar ook hier moet de markt goed meewerken om de maximale Pi network koers verwachting te behalen.

Toch blijft een precieze Pi Network price prediction 2030 lastig vast te stellen door de onzekere en volatiele cryptomarkt. Een hele precieze Pi Coin waarde verwachting is daarom niet mogelijk. Maar door de handige analysetools kun je wel beschikken over meer informatie waarop je je aankoopbeslissing kunt baseren. Een interessant analyse platform is Dash 2 Trade, waarvan ook een presale aan de gang is voor hun token, D2T. Door middel van geavanceerde analysetools kun je de veelbelovende crypto sneller ontdekken en kun je makkelijker bepalen welke crypto kopen verstandig is.

Mogelijke Hoogte- en Dieptepunten Waarde Pi Coin

Om het voor jou nog gemakkelijker te maken wat de mogelijke hoogte- en dieptepunten van de Pi Coin waarde zijn, hebben we hieronder een handig overzicht van de Pi koers verwachting opgesteld.

JaarDieptepunt Pi Coin Price PredictionHoogtepunt Pi coin Price Prediction
Heden€ 0,01€ 0,10
2023€ 0,08€ 0,24
2025€ 0,15€ 0,35
2030€ 0,25€ 0,70

Pi Coin Verwachting – Is Pi Coin de Beste Crypto om nu in te Investeren?

Wij verwachten dat de Pi Coin waarde op korte termijn stevig kan groeien, en zelfs bij mogelijke dieptepunten op de lange termijn zijn er in onze Pi Coin price prediction 2025 – 2030 nog mooie rendementen. Toch kun je nu nog niet profiteren van onze Pi Coin koers verwachting, omdat Pi Coin nog niet verhandelbaar is. Maar niet getreurd, want wij hebben ook onderzoek gedaan naar een ander project dat hard op weg is om de beste presale van 2022 te worden.

Dash 2 Trade – De Nieuwe Cryptohype van een Online Platform met 70.000 Leden

De D2T token is de cryptomunt van het Dash 2 Trade platform, die je op dit moment nog voordelig kunt kopen tijdens de presale. Op het platform van Dash 2 trade kun je gebruik maken van de beste geautomatiseerde handelssystemen en kun je alle informatie krijgen over nieuwe cryptomunten.

pi network price prediction 2025

Daarnaast kun je ook gebruik maken van zeer geavanceerde handels- en analysetools die ook nog eens gemakkelijk te hanteren zijn. Met deze hulpmiddelen kun je de markt analyseren, strategieën bouwen en plannen testen met historische data door middel van backtesting. Ook kun je handelssignalen ontvangen zodat jij nooit meer een belangrijk moment binnen de cryptomarkt mist. Als je dit zelf zou moeten onderzoeken dan ben je uren bezig per munt. Met Dash 2 Trade kun je dit in een oogopslag doen. 

Maar hier houdt het niet op voor Dash 2 Trade. Je kunt namelijk ook de markt analyseren op sociaal vlak. Dit is erg belangrijk binnen de cryptomarkt omdat veel crypto koersen veel stijgen door hype. Door in de gaten te houden welke crypto munten buzz creëren op social media, met hulp van Dash 2 Trade, weet jij precies van welke hype je kunt profiteren. 

Om toegang te krijgen tot al deze functionaliteiten van Dash 2 Trade is het verstandig om een abonnement af te sluiten. Je kunt een starter en een premium abonnement afsluiten. Door een premium abonnement af te sluiten heb je onbeperkt toegang tot alle functionaliteiten op het platform. Het abonnement betaal je met D2T tokens. Hierdoor heeft D2T token een echte use case en blijft de vraag gegarandeerd in de toekomst. Dit betekent dat D2T kan behoren tot de beste crypto lange termijn.

pi coin waarde

Zoals eerder vermeld kun je D2T tokens nu aanschaffen tijdens de Dash 2 Trade presale. Deze presale bestaat uit totaal negen fases waarin de prijs elke fase zal oplopen. De prijs van D2T token was in de eerste fase $ 0,0467 en tijdens de laatste fase kun je D2T tokens aanschaffen voor $ 0,0662. Dit betekent dat vroege investeerder kunnen profiteren van een gegarandeerd rendement tot wel 39%. Op dit moment bevindt de presale zich in de derde fase en kun je D2T Token kopen tegen $ 0,0513.

Nu Naar de Dash 2 Trade Presale

Let op: Cryptocurrency zijn een zeer volatiele en ongereguleerde investering. 

Conclusie – Koers Pi Coin Verwachting 

In deze gids hebben we de onze verwachting van de toekomstige Pi coin waarde besproken. Dat hebben wij gedaan door goed te kijken naar de doelen van het Pi Coin project en onze Pi Coin verwachting van 2023 tot 2030 gedetailleerd te bespreken. Op lange termijn verwachten wij een Pi coin waarde van minimaal € 0,25 en maximaal € 0,75. Daarnaast hebben we ook een interessant alternatief besproken waar je nu al van kunt profiteren.

Dit zijn de D2T tokens van het Dash 2 Trade platform. Van deze token is nu een presale aan de gang, die erg succesvol verloopt. Met D2T tokens kun je zowel handelen als je abonnementskosten betalen bij Dash 2 Trade. Op het Dash 2 Trade platform heb je toegang tot veel handelshulpmiddelen en zowel sociale als technische analysetools. Ook kun je alle informatie ontvangen over de beste presales van het moment.

Nu D2T Tokens Kopen in de Presale

Let op: Cryptocurrency zijn een zeer volatiele en ongereguleerde investering. 

Veelgestelde Vragen over de Waarde Pi Coin en Pi Coin Koers Verwachting 

Hoeveel is Pi Coin waard?

Op dit moment is de Pi Coin waarde nog niet heel hoog, omdat deze cryptomunt op dit moment nog niet te verhandelen is op de markt. Dit gaat naar alle waarschijnlijkheid nog wel in 2023 gebeuren. Je kunt nu al wel profiteren van een andere nieuwe cryptomunt, de D2T token, die je kunt aanschaffen in de presale.

Wat is de Pi Coin verwachting voor 2023?

Onze verwachting voor de Pi coin waarde voor 2023 ligt tussen de € 0,08 en € 0,24. Tegen die tijd heeft het netwerk de tijd gehad om zich te ontwikkelen en zullen er meer gebruikers hun weg naar het netwerk hebben gevonden.

Welke factoren beïnvloeden de Pi koers verwachting?

De factoren die de Pi koers verwachting beïnvloeden zijn het aantal gebruikers op het platform, de vergelijking met andere projecten en de sfeer op de algehele markt. De Pi coin waarde wordt ten eerste bepaald door het aantal gebruikers, omdat het totale aanbod Pi coin afhankelijk is van het aantal gebruikers op het platform. En doordat het Pi netwerk beschikt over een gebruikersbestand van meer dan 33 miljoen, kunnen projecten van vergelijkbare grote goed dienen als historische vergelijking. Ten slotte is de Pi koers verwachting afhankelijk van de prestaties van andere cryptomunten op de markt, zoals Bitcoin.

Wat is de verwachte Pi coin waarde over 5 jaar?

De precieze Pi coin waarde over 5 jaar is lastig om precies te voorspellen, maar onze Pi koers euro verwachting over 5 jaar ligt tussen de € 0,15 en € 0,70. De minimale Pi coin waarde wordt naar alle waarschijnlijkheid wel gehaald. De maximale Pi coin waarde wordt echter alleen gehaald als het project constant boven verwachting presteert.

Wat is de Pi network price prediction 2025?

De Pi network price prediction 2025 heeft een Pi coin waarde van minimaal € 0,15 en maximaal € 0,35. Tegen 2025 heeft het Pi Network genoeg tijd gehad om zich uit te breiden en veel ontwikkelaars weten aan te trekken. Ook zal het gebruikersbestand flink zijn toegenomen. Dit zal positieve effecten hebben op de Pi network koers. Hierdoor verwachten wij een stijging van de marktkapitalisatie en daarmee ook de Pi coin waarde.

Wat was de begin waarde van Pi Coin?

Op dit moment is er nog geen Pi Coin waarde omdat de Pi coin nog niet verhandeld kan worden. Pas als het netwerk klaar is voor de lancering zal ook Pi coin op de markt te verkrijgen zijn. Onze Pi network koers verwachting is echter dat de Pi coin waarde vastgesteld zal worden op ongeveer € 0,01 bij de lancering.