Nederlandse Bitcoin-exchange Bitonic stapt naar rechter

| 1 min read

De Nederlandse bitcoin (BTC)-exchange Bitonic heeft een voorlopige voorziening aangevraagd bij een Rotterdamse rechtbank in een poging om een ​​portemonnee-verificatieregel van De Nederlandsche Bank (DNB) op te schorten. Het platform zei dat zijn beslissing is gemotiveerd door het feit dat de opgelegde Know Your Customer (KYC)-vereisten het dwingen de privacy van zijn gebruikers te schenden.

Bron: Adobe/momosama

Afgelopen november registreerde DNB Bitonic als aanbieder van cryptodiensten, waardoor de registratie voorwaardelijk werd en het platform speciale beheersmaatregelen moest nemen. Deze moesten worden gebruikt om het bezit en gebruik van portemonnees en crypto-adressen door Bitonic’s klanten te verifiëren.

Op het moment van de registratie beweerde de beurs dat het verplicht was om gebruikersidentiteiten te verifiëren door middel van paspoorten, ID-kaarten en/of rijbewijzen, en om BTC-portemonnees te koppelen aan identiteiten, net zoals banken individuele bankrekeningen opzetten voor hun klanten.

Daarnaast eist DNB dat cryptodienstverleners in “transacties van en naar externe wallets de identiteit van een relatie met een persoon of rechtspersoon zoals bedoeld in de sanctieregeling effectief moeten kunnen screenen.”

“We hebben deze maatregelen onder protest ingevoerd en uitgelegd dat naar onze mening de vereiste geen behoorlijke rechtsgrondslag had. Dit wordt bevestigd door een stuk onafhankelijk deskundig advies van Bökkerink Compliance International die we deze week hebben ontvangen,” zegt het platform. Bökkerink Compliance International zegt een in Nederland gevestigd advies- en adviesbureau te zijn op het gebied van compliance en integriteit met een focus op de financiële en niet-financiële sector.

Bitonic beweerde dat het “geen overtuigend antwoord heeft gekregen op de fundamentele vragen die we hierover hebben gesteld tijdens het registratieproces” en wacht nog steeds op een antwoord op een brief van 25 van de 38 geregistreerde cryptodienstentiteiten die afgelopen november naar DNB zijn gestuurd.

“Ondertussen zijn we al een tijdje gedwongen om te werken op een manier die in strijd is met de privacyregels. Om dit te voorkomen hebben we DNB begin dit jaar opnieuw gevraagd de verplichting in te trekken. Dit verzoek werd afgewezen met een verwijzing naar de Sanctiewet. Met die uitleg zijn we het echter niet eens”, aldus het platform.

“Daarom hebben we deze week besloten om met spoed een voorlopige voorziening aan te spannen bij de rechtbank in Rotterdam om de verplichting tot portemonnee-verificatie van DNB op te schorten”, aldus het kantoor.

Bitonic, opgericht in 2012, beweert dat het het eerste op BTC gerichte bedrijf is dat in Nederland is gevestigd.