MiCA-wet Nadert Definitieve Stemming En Wekt Hoge Verwachtingen Voor Regelgeving Omtrent Crypto

Jan Jaap Bolkesteijn
| 1 min read
Source: AdobeStock / Grecaud Paul

Naar verwachting zal volgende week dinsdag of woensdag het nieuwe regelgevingskader van de EU voor crypto, MiCA, in het Europees Parlement besproken worden. De definitieve stemming volgt naar verwachting een dag later.

Het nieuwe regelgevingskader heeft betrekking op verschillende onderwerpen binnen de crypto industrie. Hieronder valt bijvoorbeeld ook de regelgeving voor bedrijven die crypto activa uitgeven en voor aanbieders van verwante diensten. Deze worden ook wel CASP’s (Crypto Asset Service Providers) genoemd. 

Bedrijven die hieronder vallen zijn: crypto beurzen, aanbieders, beleggingsadviseurs, uitgevers van stablecoins en andere die actief zijn binnen de Europese markt. Het aanstaande debat over het MiCA-wetsvoorstel werd aangekondigd in het agenda van het Europees Parlement volgende week. 

Volgens het voorstel is de discussie gepland voor dinsdag, maar het kan dus ook een dag later plaatsvinden. 

Wet Treedt in Juli in Werking

Na de aanneming in het Europees Parlement zal de wet in juli in werking treden. De belangrijkste bepalingen zullen echter 12 tot 18 maanden later pas gelden. Het wetsvoorstel is al in juni opgesteld en bekend gemaakt, maar ervaarde wat vertragingen omdat de wettekst in meer dan 20 talen moet worden vertaald. 

Voorstanders van MiCA denken dat het nieuwe voorstel zal helpen in de aantrekking van bedrijven in de crypto industrie. Daarbij zal MiCA ook zorgen voor duidelijke regels voor hoe de bedrijven moeten opereren. 

Iedereen die enigszins bekend is met de crypto wereld kan bevestigen dat duidelijkheid over regelgeving wellicht wel het allerbelangrijkste is voor crypto bedrijven bij het kiezen van een jurisdictie om te opereren. 

Een van de voorstanders van MiCA is Rebecca Rettig. Zij was bestuurslid bij de nu failliete crypto bank Silvergate. Op Twitter liet ze duidelijk merken dat de regelgeving voor duidelijkheid zal zorgen, maar Rebecca erkende ook dat er ”meer werk aan de winkel is.”

MiCA staat overigens voor Markets in Crypto Assets en omvat een uitgebreid regelgevend framework voor de crypto industrie bestaande in de Europese Unie. Vorig jaar oktober heeft de wet een stemming in de Europese Raad overleefd. 

Ben jij inmiddels benieuwd geworden naar crypto en zou je graag willen investeren, maar weet je niet waar je moet beginnen? In ons artikel over hoe werkt crypto leggen we het je uit.