Europees Parlement en Commissie debatteren in juni over Blockchain

Sead Fadilpašić
| 1 min read

De industriecommissie van het Europees Parlement heeft de Europese Commissie gevraagd maatregelen voor te stellen om blockchains en andere gedistribueerde grootboektechnologieën te promoten. De kwestie moet tijdens de plenaire zitting van juni worden besproken.

Eva Kaili, een lid van het Europees Parlement. Bron: European Parliament/Laurie Dieffembaqo

Ook vragen EP-leden om de EU-langetermijnbegroting voor de periode na 2020 waarover momenteel wordt onderhandeld om financiering voor op blockchain gebaseerd onderzoek en projecten op te nemen, aldus een persbericht van het Europees Parlement. Eva Kaili, lid van de Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement, sprak haar verwachtingen uit over de technologie die de algehele kwaliteit van het leven verbetert door er aan toe te voegen: “Blockchain is a cutting-edge technology and we aspire to make EU the global leader in the era of the Fourth Industrial Revolution.”

De commissie stelde vast dat "het toepassen van het blockchain-model op gebieden zoals energieverbruik, toeleveringsketens en governance de kosten voor bedrijven zou verlagen en de positie van de burgers zou vergroten".

Ook wat de release als een positief gebruik aan het licht brengt, kan heel goed als een stap in de richting van decentralisatie worden bepleit: zowel in wat zij noemen het democratiseren van de energiemarkt, door huishoudens die energie produceren in staat te stellen om het uit te wisselen en te consumeren zonder de noodzaak om een bemiddelingsbureau en bij het creëren van records met minder afhankelijkheid van overheidsfunctionarissen, notarissen en advocaten.

Meer informatie over hoe de industriecommissie blockchain zou willen implementeren, kan redelijkerwijs worden verondersteld te kunnen worden verkregen na de plenaire vergadering van juni. Ondertussen worstelen bedrijven om te blijven voldoen aan de EU-wetgeving, meest recent de GDPR, vooral in blockchain-implementaties.