Niet Bitcoin, Ethereum Koers Of Andere Top 10 Crypto: Crypto Nieuws Analisten Voorspellen Dat Deze Nieuwe Coin De Volgende Grootste Crypto Stijger Zal Zijn

Jan Jaap Bolkesteijn
| 3 min lezen

Bitcoin ethereum

Bitcoin en Ethereum hebben zichzelf neergezet als twee van de meest waardevolle cryptocurrencies op de lange termijn en zijn allebei een pionier op hun eigen gebied. Bitcoin wordt gezien als het digitale goud en wordt gebruik om waarde op te slaan, terwijl Ethereum een platform heeft ontwikkeld met gedecentraliseerde applicaties en smart contracts. Hun dominantie en acceptatie onder investeerders, traders en het bredere publiek is niet te ontkennen.

Bitcoin bezit op dit moment 49,8% van de market cap terwijl ETH 18% in handen heeft. Dat betekent dat Bitcoin en Ethereum ongeveer twee derde van de market cap van de totale crypto markt in handen hebben.

Desalniettemin zijn er in de dynamische crypto ruimte constant nieuwe tokens en projecten die nieuwe innovaties met zich mee brengen en het potentieel hebben om bepaalde markt segmenten te revolutioneren.

Succesvolle nieuwe tokens identificeren vaak specifieke problemen of inefficiënties in bestaande systemen of processen en creëren innovatieve oplossingen om deze problemen op te lossen.

Investeerders zijn altijd op zoek naar onopgemerkte sterren in de cryptomarkt die niet alleen significante winsten kunnen opleveren, maar ook potentie bieden via hun innovatieve aanpak en oplossingen. Een voorzichtige analyse en evaluatie van de technische fundamenten en het ontwikkelingsteam en hun lange termijn visie zijn hierbij erg belangrijk.

Het probleem: centralisatie van Bitcoin mining


De centralisatie van Bitcoin mining is een belangrijk probleem dat de gedecentraliseerde natuur van de cryptocurrency in gevaar brengt. Veel van de Bitcoin mining markt wordt gecontroleerd in bepaalde geografische regio’s, in het specifiek in landen waar elektriciteit goedkoop is. Deze concentratie van mining activiteiten in specifieke gebieden betekent dat er een significant aandeel van de netwerk beveiliging en validiteit ligt in de handen van slechts een aantal spelers. Hierdoor bieden grote bitcoin miners een significant aandeel van de hashpower aan.

Dit gaat tegen het originele idee van Bitcoin als gecentraliseerd en democratisch financieel systeem in. In toevoeging hierop kan deze centralisatie ook leiden tot oneerlijke verdeling van beloningen en invloed over het netwerk. Waarbij er gevaar ontstaat voor manipulatie, controle en vatbaarheid voor regulatoire interventie. Daarnaast wordt hierdoor ook de vatbaarheid voor aanvallen groter.

De oplossing: Bitcoin Minetrix


Bitcoin Minetrix, een innovatief crypto project en heeft als doel om dit probleem van centralisatie in Bitcoin mining te verhelpen door een gedecentraliseerd en getokeniseerd cloud mining systeem te ontwikkelen. Door dit platform te creëren stelt Bitcoin Minetrix individuen en instituten in staat om deel te nemen aan het mining proces zonder dat ze hier speciale hardware en toegang tot goedkope elektriciteit voor nodig hebben.

De tokenisatie van het systeem stelt gebruikers in staat om te traden en mining rechten over te maken waardoor er een nieuw niveau van liquiditeit en toegankelijk ontstaat voor Bitcoin mining. Dit kan de bredere en wereldwijde markt aanmoedigen om deel te nemen aan het mining proces en hierdoor worden de kracht en grootte van gecentraliseerde mining pools verkleind. Bitcoin Minetrix wilt de veiligheid en decentralisatie van het Bitcoin netwerk vergoten via zijn innovatieve aanpak. Je kan nu al starten met Bitcoin mining door de BTCMTX token te kopen.

Visie creëert verbeelding: Bitcoin Minetrix wilt massale adoptie.


Op de website omschrijft het team van Bitcoin Minetrix zijn doel als volgt:

“Bitcoin Minetrix is ​​a tokenized cloud mining platform that allows ordinary people to mine Bitcoin (BTC) in a decentralized manner. We are tokenizing cloud mining to ensure a secure and transparent experience.”

De visie achter deze crypto is essentieel om vraag en interesse te generen. Wanneer een team een duidelijke en overtuigende visie heeft voor de toekomst kan er op de lange termijn adoptie plaatsvinden, iets wat tot hoop kan leiden onder de community. Investeerders en gebruikers zullen gestimuleerd worden om het project te ondersteunen als ze geloven dat het niet alleen gaat over winsten op de korte termijn maar ook over een duurzame ontwikkeling over de lange termijn.

In de roadmap beschrijft het team achter Bitcoin Minetrix een gedetailleerd plan om Bitcoin Minetrix te vestigen als een anker in de mining industrie zodat het gecentraliseerde minen getransformeerd kan worden.

De vraag in de eerste dagen van de presale heeft al laten zien dat markt deelnemers het idee van dit project zeer realistisch vinden. Er is namelijk al meer dan $680.000 opgehaald via de innovatieve crypto presale van Bitcoin Minetrix.

Disclaimer: cryptocurrencies zijn investeringen die gepaard gaat met hoge risico’s. Dit artikel dient als bron van informatie en is geen enkele vorm van financieel advies. Je kan al je kapitaal verliezen.