Zuid-Koreaanse regelgever: Crypto-uitspraak zal standpunt van regering niet veranderen

Tim Alper
| 1 min read

De financiële toezichthouder van Zuid-Korea zegt dat de officiële positie van de regering met betrekking tot cryptocurrencies niet is veranderd, ondanks een mijlpaal in de uitspraak van het Hooggerechtshof.

Bron: iStock/fotoVoyager

Op 30 mei gaf de rechtbank opdracht tot beslaglegging van 216 Bitcoin op een man die veroordeeld was voor het runnen van een illegale pornografische site en veroordeeld werd voor misdrijven onder de bescherming van kinderen en jongeren van de Sexual Abuse Act. De beslissing van het Hooggerechtshof vernietigde een eerdere uitspraak van een districtsrechtbank, die oordeelde dat crytpocurrencies geen wettelijke status hadden en dus niet in beslag konden worden genomen, zelfs als de man zijn Bitcoin-bezit via illegale activiteiten had opgebouwd.

De Supreme Court beval echter de inbeslagname en verklaarde dat cryptocurrencies "activa met een meetbare waarde" waren.

Een aantal vooraanstaande voorstanders van cryptocurrency en juristen beweerden dat de uitspraak van de rechtbank een precedent had geschapen dat niet anders kon dan gerechtshoven (en misschien de regering) te dwingen de legaliteit van crypto-activa te erkennen.

Nochtans, volgens Joongang Ilbo, verklaarde het hoofd van het Cryptocurrency Response Team van de regulatory Financial Services Hong Sung-gi: “The Supreme Court has just ruled on whether it can confiscate Bitcoin from criminal profits. This does not affect the government’s position regarding cryptocurrency or exchange platforms.”