Zelfregulering van Crypto weer een stap dichterbij

Fredrik Vold
| 1 min read

Vier crypto-exchanges die in de Verenigde Staten gevestigd zijn hebben aangekondigd dat zij de voorloper zijn van wat zij hopen een zelfregulerende organisatie voor ‘virtuele goederen’ te worden.

Bron: iStock/Rawpixel

Het doel van de groep, genaamd "Virtual Commodity Association Working Group", zou financiële instellingen en grote beleggers helpen de sprong te maken naar de crypto-ruimte, industrienormen vaststellen en uiteindelijk een "zelfregulerende organisatie voor digitale grondstoffen zoals bitcoin vormen en ethereum," schreef Business Insider.

Volgens een bron die door de website wordt geciteerd, beoogt de nieuw opgerichte organisatie te werken op een manier die vergelijkbaar is met zelfregulerende organisaties in de wereld van de traditionele financiën. Dit doen ze door te werken aan zaken als het vaststellen van ‘best practices’ voor de industrie, het zoeken naar manieren om de liquiditeit te vergroten en het uitbannen van marktmanipulatie.

De vier in de VS gevestigde uitwisselingen achter de nieuwe werkgroep is bitFlyer, Gemini, Bitstamp en Bittrex. Coinbase is echter naar verluidt geen onderdeel van de nieuwe groep en heeft geweigerd hierop te reageren, zo valt er te lezen bij Business Insider.

Tyler en Cameron Winklevoss, de tweeling crypto-beleggers achter de Gemini Exchange, werken al sinds maart aan het opzetten van een dergelijke organisatie, toen ze eerst een voorstel hadden ingediend om een ​​nieuwe organisatie op te zetten onder de naam Virtual Commodity Association .

Sinds het begin van dit jaar zijn crypto-uitwisselingen begonnen samen te gaan met het doel niet alleen brancheverenigingen te vormen, maar ook gedragscodes voor elkaar op te stellen, zoals gemeld door Cryptonews.com .

Hoewel het echter maar goed is dat ze zich openlijk committeren aan het handhaven van krachtiger normen, is het duidelijk dat veel van deze toezeggingen worden gedaan als gevolg van bedreigingen van strengere overheidsregulering. Als zodanig is het niet helemaal zeker of de verenigingen die nu worden gevormd meer zullen gaan over feitelijke regulering en handhaving, of meer over public relations en lobbyen bij de overheid.

In Zuid-Korea beloofden exchanges bijvoorbeeld dat ze zouden stoppen met het toevoegen van nieuwe tokens en zich zouden gaan houden aan de richtlijnen voor echte handelsnamen van de overheid. Maar in de meeste gevallen hielden ze zich daar niet aan aan.