Financiële bazen Europese Unie worden geadviseerd om Exchanges & ICO’s te reguleren

Tim Alper
| 2 min read

EU-ministers van economie en financiën zullen naar verluidt worden geadviseerd om een ​​gemeenschappelijk beleid inzake cryptocurrencies vast te stellen en zal worden gevraagd om regulering van de handel in en het toezicht op initiële muntaanbiedingen (ICO’s) te overwegen.

Bron: iStock/pepifoto

Nieuwsagentschap Reuters beweert dat een Belgische economische denktank genaamd Bruegel – die overheden adviseert over regelgevingskwesties – een rapport heeft opgesteld dat suggereert dat cryptocurrency-uitwisselingen in de regio moeten worden gecontroleerd. Het document suggereert ook dat financiële autoriteiten Europese bedrijven moeten laten voldoen aan bepaalde criteria als zij ICO’s willen afgeven. Geschat wordt dat ICO-financiering afkomstig uit de EU momenteel 30% van de wereldwijde markt vertegenwoordigt.

Reuters stelt dat het rapport zal worden gepresenteerd aan de ministers tijdens een informele bijeenkomst van de ministers van Economische en Financiële Zaken van de EU, die op 7 en 8 september in Wenen, Oostenrijk zullen plaatsvinden.

De ministers van Financiën van de EU hebben de invoering van cryptocurrency-voorschriften tijdens eerdere topconferenties besproken, maar hebben besloten geen actie te ondernemen vanwege de relatief kleine marktomvang. De ministers hebben echter eerder hun bezorgdheid geuit over de volatiliteit van de markt, alsook over mogelijke fraude en witwaspraktijken.

Reuters zegt dat een toename van zaken in verband met beurzen in Europa en "aanzienlijke belangstelling voor ICO’s in EU-landen" ministers zou kunnen dwingen hun laissez-faire-aanpak te heroverwegen. Zoals gemeld, hebben belangrijke beurzen zoals Binance, OKEx en ZB.com besloten om naar Malta te verhuizen. Volgens het rapport zouden dergelijke uitwisselingen echter mogelijk enige tijd moeten worden getolereerd "om te experimenteren en te leren over de beste benaderingen van deze zich snel ontwikkelende technologie".

Bruegel zegt dat regulering van bitcoins als zodanig onmogelijk is vanwege hun virtuele aard, maar dat van entiteiten die zich met de instrumenten bezighouden, zoals uitwisselingen, volgens het rapport kunnen worden onderworpen aan strengere regels.

Zoals gerapporteerd, zullen nieuwe EU-regels inzake het witwassen van geld de controles op crypto-uitwisselingen verhogen, maar het is onwaarschijnlijk dat deze vóór 2020 volledig operationeel zijn in alle lidstaten.

De regulering van de crypto-wereld is een zeer gecompliceerde taak, terwijl sommigen zelfs betwijfelen dat deze helemaal zou kunnen worden gereguleerd, zoals gerapporteerd door de Cryptonews.com. Een van de grootste problemen is het ontbreken van duidelijke definities, terwijl de tokenisatie van activa, concurrentie tussen landen en verschillende regelgevende benaderingen dit nog uitdagender maken. En het lijkt er niet op dat het probleem binnenkort zal worden opgelost, tenminste in de EU. De definitie van een veiligheidstoken in de EU kan bijvoorbeeld pas worden bevestigd na de verkiezingen van het Europees Parlement in mei 2019.

Bovendien is regulering wereldwijd een uitdaging, omdat spelers in de industrie in verschillende regio’s hun eigen regels gebruiken.

In beide gevallen hebben de G20-landen in juli een positief signaal naar de crypto-markt gestuurd, door te stellen dat crypto-activa ‘aanzienlijke voordelen’ kunnen opleveren voor het financiële systeem, evenals voor de bredere economie, maar ‘waakzame’ bewaking is noodzakelijk . Ook moet de Financial Action Task Force (FATF), een 37-landengroep die in Parijs is opgericht door de G7-landen, aan de G20 een toelichting geven over hoe standaarden van FATF van toepassing zijn op crypto-activa in oktober. De missie van de taskforce is de bestrijding van financiële criminaliteit, met als doel het elimineren van op cryptocurrency gebaseerde fraude en het witwassen van geld.