EOS slaat terug tegen beweringen dat het ‘geen blockchain’ is

Simon Chandler
| 4 min read

“Whiteblock lijkt te zijn verzuimd om hun bevindingen te onderwerpen aan een onderwerpsdeskundige, voorafgaand aan de publicatie van hun onderzoek.” “We blijven geloven dat zowel de Ethereum- als EOS.IO-community’s zeer waardevolle voorstanders zijn in h

Bron: eoshackathon.io

EOS is geen blockchain. Althans, dat beweerde een recente studie vanWhiteblock, "’s werelds eerste blockchain-testbedrijf."

Het baseerde deze conclusie op verschillende deelconclusies, zoals dat het "gedistribueerde homogene databasebeheersysteem" van EOS niet cryptografisch is gevalideerd en dat het "lijdt aan consensusfalen".

Hoewel dergelijke conclusies potentieel schadelijk zijn voor EOS, wijst de EOS-gemeenschap ze af, niet in de laatste plaats omdat de tests van Whiteblock werden geleid door belangrijke personen bij ConsenSys, het blockchain-softwarebedrijf, dat nauwe banden heeft met EOS’ grootste rivaal, Ethereum.

En zoals EOS-blokproducent EOS Hong Kong (HKEOS) uitlegt aan Cryptonews.com, is dit niet het enige twijfelachtige aspect van het rapport van Whiteblock.

Expliciete toestanden en Patricia Merkle Trees

"WhiteBlock’s ‘study’ seems to justify [its] conclusion by defining blockchain specifically [in terms of] attributes native to Ethereum," zegt het HKEOS-team.

Zeggend dat de Ethereum-blockchain verschilt in hoe het toestandsovergangen bevestigt (die beschrijven hoe gebruikersaccounts veranderen na transacties), verwijst de producent van EOS-blokken hier naar hoe Ethereum dit aanpakt door zijn ‘wereldstaat’ expliciet op te slaan (in plaats van ‘impliciet’ een cumulatieve som van ontvangen bedragen gebruiken).

"Noch Bitcoin noch EOS.IO doet het op deze specifieke manier", voegt het team toe. "In feite, onder WhiteBlock’s definitie, zouden verschillende algemeen aanvaarde ‘blockchains’ niet in aanmerking komen."

Met een ander verschil tussen de Ethereum en EOS blockchains, geeft HKEOS toe dat "het waar is dat de EOS.IO zich niet verplicht tot de gematerialiseerde aanhoudende toestand door misschien een Patricia Merkle Tree."

"That said, to argue EOS.IO is “not a blockchain”, on the premise that it has not implemented some features that are specific to Ethereum’s protocol, is at a minimum, misleading," zegt het team. "If we accept that Bitcoin [which also doesn’t use Patricia Merkle Trees] is an application of blockchain; then we at HKEOS would argue that one must also accept EOS.IO is a blockchain. Hence, in our view, the statement from WhiteBlock is no more than an unsubstantiated opinion."

Niet peer-reviewed

HKEOS gaat echter minder in op mogelijke vooringenomenheid ten gunste van Ethereum, en meer met de bewering dat Whiteblock zogenaamd geen intiem interviewde of consulteerde met EOS’s interne werking voor de doeleinden van haar studie.

"Het lijkt erop dat de ‘onderzoekers’ geen begrijpen, interviewden of collaboreerden met iemand die EOS.IO codebasis begreep," zegt het team.

"Whiteblock seems to have failed to vet their findings with a subject matter expert, prior to publishing their ‘research’. In our view, Whiteblock’s ‘research’ does not appear to offer a substantive and complete piece of work, with credible sources or expertise."

HKEOS beweert ook dat de studie verder wordt verzwakt door fouten en onnauwkeurigheden. "Their findings appear to be rife with misrepresentation (eg. modifications are not performed on the blocks, as stated in their research), which in itself discredits the publication."

Decentralisatie?

Een andere grote bewering van Whiteblock’s onderzoek – en een die EOS sinds zijn lancering volgt – is dat de EOS-blockchain "niet echt gedecentraliseerd is". Niet verwonderlijk, dit is ook iets dat de EOS-gemeenschap betwist.

"This is often the subject of debate within the crypto community," vertelt HKEOS ons. "Yes, EOS.IO mainnet is governed so that significant system-level changes must go through a referendum, where token holders vote on proposals. That said, we [believe] this overlay ultimately benefits the wider EOS.IO community at large. EOS.IO leverages on a democratic delegated proof of stake(DPoS) consensus, in an effort to constitute a transparent and fair environment."

Helaas kon HKEOS niet – vanwege duidelijke tijdsdruk – de bewering adresseren dat de EOS-blockchain de Byzantijnse fouttolerantie mist (wat verband houdt met het vermogen van een netwerk om slechte acteurs te detecteren en erop te reageren), een claim die ook elders is gedaan .

Uiteindelijk bevestigt het team echter dat het onderzoek van Whiteblock "in het beste geval een onvolledige en ongefundeerde mening is". Het komt tot deze conclusie grotendeels als gevolg van het gebrek aan externe input van de studie, eraan toevoegend dat het gelooft dat "het te ver voeren om aan te geven [dat de studie] een opzettelijk uitstrijkje was of dat het enige directe associatie had met Ethereum; het lijkt alleen de auteurs (en die toezichthouders) konden geen grondige doorlichting toepassen. "

En bij het afsluiten van zijn EOS-verdediging eindigt HKEOS met de uitbreiding van een olijftak naar Ethereum en zijn gemeenschap: "We remain believers that both the Ethereum and EOS.IO communities are deeply valuable proponents in the blockchain ecosystem. In our opinion, fostering the alignment of these communities will serve to lay solid foundations for future development."